Yazdır

Aktif .

ahmet_tezcan280

Meslek hayat?m?n otuz y?l? iinde ok ilk heyecan var. Yeni bir gazetenin fikir plan?nda olu?umu, haz?rlan???, bask?ya girdi?i gnn tela??, sabah namaz? sokaklara f?rlay?p bayilere balyalar halinde indirili?ini seyredi?ler ok oldu.

Ancak hi biri Pusula kadar heyecanland?rmad?.

Genel Koordinatrmz Sevda Gne? telefon a?p da D?nr msn abi? dedi?inde tereddtsz kabul ettim. nk bu teklif an?nda, Van-Erci? Depreminden sonra ecdada rahmet, ba??ma tc olmak zere ?stanbuldaki evime yerle?en 11 ki?ilik Vanl? ailenin en ya?l? ki?isi Glistan Anan?n dua eden sesi kulaklar?mda ?nlam??t?.

Hay?r diyebilmem mmkn de?ildi.

Pusula; benim iin sadece bir gazete de?il, Glistan Anan?n duas?yd?.

Sadece onun mu?

?stanbulda karde?ten te can dostum Ay?e Acar; Erzincanl? Kemter Dede gelmi?, gidelim mi? dedi bir gn. Ay?e, Kemter Dedeyi iyi tan?yordu. Ben de ba? gz grmeyen bu ya?l? ?nar? ok merak ediyordum. Sevinle gittik.

?ncecik, elif boylu, nur sakall? bir dede. Eli de boynu da misk kokulu.

Ben dilimi de?il, arifin yan?nda gevezelik etmesin diye gnlm ba?lamaya al???rken Ay?e, Kemter Dededen sz aparma gayretindeydi.

Grh-u Nciye kimdir Dede? diye sordu.

Tepeden t?rna?a kulak kesildim cevaba.

Alevi-Bekta?i canlar?n Grh-u Nciye, Snnilerin ise F?rka-y? Nciye dedi?i bu s?fat; Kemter Dedenin dilinde nas?l vasfedilecekti? Kemter Dede de Alevi oldu?una gre Ehl-i Beyt, Pene-yi l-i Ab derdi herhalde, Ehl-i Snnet vel Cemaat diyecek hali yok a!

Fakat ?it! dedi Kemter Dede. Hazret-i Ademin 73 o?lu var idi. Nbvvet nuru sadece ?ite verildi. Btn peygamberler ?itten gelir. Grh-u Nciye ?it Aleyhisselamd?r!

Ba??m dnd. Zaten a?l?yordum, p?nar?m sel oldu.

??in enteresan taraf?, koyu Snni olarak bilinen Muhyiddin ?bn-i Arabinin Fsusl Hikem adl? eserinin Hz. ?it blmnde, bu meselenin Kemter Dede ile neredeyse birebir bak?? a?s?yla anlat?l?yor olu?uydu.

Kemter Dededen ayr?ld?k, ben gnlm onunla birlikte Erzincana gnderdim. Kalbim, Do?uda kald?. Zaten oradan kopmam??t? ki

Vanl? Kadiri Dervi?i Kr Bayro, Kemter Dededen y?llar nce tan?y?p sevdi?im ve rehber edindi?im gl gzellerinden biriydi. Dilim susarken gnlmn gevezeliklerine glerek cevaplar yeti?tirirdi Vanl? Kr Bayro.

Bir ara garip haller ya?am??t?m, ho?tu, imeden sarho? olmakt?. Sonra kesildi. O halin kenar?nda gezmek iin yapay yollara ba?vurdum. Fakat ayn? de?ildi, nho?tu.

Kr Bayro ile iki y?l olmu? hi gr?memi?tik. Bir gece telefonum ald?. At?m. medbaba sen misin? dedi Kr Bayro. Sonra ne bir kelime eksik ne bir kelime fazla, ?yle dedi:

medbaba bir ?ey Haktan gelirse iyidir, ho?tur, ho?luk verir. Amma bir ?ey kendinden gelirse s?k?nt? verir, incik verir, incinirsin. Da?lar yerinde sabittir medbaba! Da?lar yerinde sabittir amma her yana bereket saar. Sak?n ha sahibinden h?zl? ko?maya al??mayas?n! Nene laz?m baba, tkezler d?ersin, stn ba??n berelenir. B?rak o seni s?rt?na als?n, da?lari a??rs?n. Anladin?

He! dedim. Mesaj al?nd?!

Hadi iyi geceler deyip kapatt? ve iimdeki s?k?nt? o ahizeyle birlikte kapand?.

Kal?b?n? greli y?llar oldu Kr Bayro. Bedeniyle birlikte kalbimi de gmd Van topra??na.

Sevda karde?im beni arad???nda, kula??mdaki Glistan Anan?n duas?yla, gzmn nnde Kemter Dede ve Kr Bayronun hayali vard?.

Pusula onlar?n da duas?yd?!

Heyecan?m bundand?r, ho? grnz!

http://www.gazetepusula.net

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri