forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

MAZERETİM VAR KÖŞE YAZARIYIM BEN!

ETİKETLER:Erdinç Utku

erdinc_utku_300ERDİNÇ UTKU

(Öyle medyaya böyle mazeretler) Türk medyasına dev hizmet. AKP’nin sağladığı özgür(!) ortama rağmen köşesine yazısını yetiştiremeyen yazarlara Met-Üst'ün “Yazar Bahaneleri” yazısından yola çıkarak yepyeni bedava “en mantıklı mazeretler ve özür yazıları” taslakları veriyoruz...

•    Köşe Yazarımız Tahsin Tesviye'nin, medya tasfiye listesinde adı geçtiğin-den, gazete yönetiminin aldığı tedbir gereğince durum netleşinceye kadar yazılarına ara verilmiştir. Bu arada durumun akibetini merak edenlerin Zaman Gaztesi'nden Hüseyin Gülerce'nin yazılarını takip etmesi tasviye.. şey yani tavsiye olunur.

•    Yazarımız Mehmet İşbitirir patronun bir ihale işini takip etmekle meşgul ol-duğundan bir süredir köşe yazmaya vakit bulamamaktadır. İşbitirir, ihale olayı hallolunca tekrar yazılarına başlayacaktır. Arkadaşımızın basın etiği konusunda kaleme aldığı meslek ilkelerine ışık tutan referans köşe yazıla-rını özlediğinizin farkındayız. Birazcık sabır, az kaldı!

•    Köşe Yazarımız Piyami Piyasa rakip  medya gruplarından aldığı transfer tekliflerini değerlendirdiğinden yazılarına bir süre ara vermiştir. İktidara ya-kınlığı ile bilinen arkadaşımıza yapılacak tekliflere bizim patronun da yüklü bir miktarla katılacağını öğrendik. En yüksek ücreti bizim verdiğimiz anlaşı-lır ve yazarımız bizde kalırsa arkadaşımız Piyami Piyasa yazılarına devam edecektir. Patronumuzun “Köşe yazıları beş para etmez ama resmi ihale ayarlamada ve iktidarla iyi ilişkiler kurma konularında Piyami Piyasa’nın üzerine köşe yazarı tanımam. Ne yapıp edin, karşı gruplardan birine geç-mesini önleyin.” dediği yönündeki haberler ise gerçekleri  yansıtmamakta-dır.

•    Arkadaşımız Aydın Işıtan hunharca bir saldırı ile katledildiği için bugünkü köşe yazısını yazamamıştır. Bugün köşeyi boş çıkarıyoruz. Sonra da bir müddet eski yazılarıyla idare ederiz artık. Özür yani.. Öldürüldük ey halkım unutma bizi desem de boş. 3-5 gün sonra unutur, bizim gazete yerine hol-ding medyasını alırsın…

•    Yazarımız  Fahrenayt Koruk Wikileaks’te adı çıktığından yazılarına son vermiştir. Fahrenayt abi aslında fazla büyütüyo bu işi. “Wikimden aşağı…” diyebilmeliydi kendisi şahsen!

•    Arkadaşımız  şey yani yazarımız Ahmet Vatansever sabahın köründe gö-zaltına alındığından ve halen savunmasını hazırlamakla meşgul olduğun-dan yazılarına bir süre ara verecektir.  (Yetkililere not: Ahmet ağabeyi tanı-rım ama arkadaşım falan değildir kendisi. Ben sadece köşesinin olduğu sayfayı yapıyorum, hepsi o!) Yazarımız cezaevinde yazma ve yazısını bi-ze ulaştırma olanağı bulması halinde köşe yazılarına tekrar başlayacaktır. Başlayamayabilir de…

•    Yazarımız Erkan Düzekran yeni bir TV programına başladığından ve köşe yazısı yazmaya fazla zaman ayıramadığından ara sıra böyle özür yazıları yayınlayarak durumu kurtaracağız. İdare edin artık!

•    Köşe Yazarımız Seval Serpilir yazılarına bir süre ara vermiştir. Kendisini köşe yazarı yapan Genel Yayın Yönetmeninin görevden alınmasının ko-nuyla hiçbir ilgisi yoktur. Yeni Genel Yayın Yönetmenine de gereken yağ-lama yıkamayı çeker ve köşesini kurtarır! Ne yapar eder yine yazar. De-medi demeyin!

•    Yazarımız Şakir Gölaşan’ın siyasi yorum yazılarına bir süre ara veriyoruz. Köşe yazarımız kısa bir tatile çıktı. Patronumuzun arkadaşımızı iktidara kurban vereceği söylentileri doğru değildir. Milletin ağzı torba değil ki bü-zesin. Ağzı olan konuşuyor işte. Laf aramızda yazarımızın tatili uzayabilir hatta köşesine hiç dönemeyebilir de! Başbakanı kızdıran yazılarla falan il-gisi yok konunun. Konu tamamen etik konusudur. Yazacaksan köşeni adam gibi yazacaksın. Basın yayın ilkeleri, düşünce özgürlüğü falan filan yani…

•    Arkadaşımız Cemşit Çarşaf bir siyasi partinin yönetimine seçildiğinden ya-zılarına ara sıra ara verecektir. Biz de parti yönetimine seçilen diğer bazı yazarlar gibi köşesini bırakmasını umuyorduk ama arkadaşımız bırakmı-yor.  Biz de arada kaldık yani! Etik, metik, parti, objektiflik, gazetemiz.. Aman bana ne yaa.. Genel Yayın Yönetmeni düşünsün…

•    Arkadaşımız Gönül Gönülveren yine yazısını zamanında yetiştiremediği için köşe yazısını yayınlayamıyoruz. Mecburen sizden özür dileyeceğiz yi-ne! Gönüllü yazarın yazacağı yazı bu kadar olur. Hele şu mali durumu bir düzeltelim, adam gibi köşe yazarı transfer ettirmezsem adiyim!

•    Köşe Yazarımız Cüneyt Çevre, patronumuz ve başbakanla birlikte bir yurtdışı gezisinde olduğundan ve yeni yatırım olanakları ve gelecekte bi-zim grup şirketlerine düşecek rolleri konuştuklarından yazılarına bir süre ara vermiştir. İyi de etmiştir. Yazıları çekilmiyordu zaten. Birkaç iş bağlasın da köşe yazarlığının bir faydasını görelim!

•    Arkadaşımız Dündar Düşeş patronla tavla oynadığından dolayı bugünkü yazısını yetiştirememiştir. Hatırlarsanız geçenlerde de fasıl nedeniyle ya-zısını yetiştirememişti. Abi ben diyorum “yedekli çalışın” diye ama beni ta-kan mı var?

•    Yazarımız Kırçal Kulunç yurtdışında önemli bir bedava seyahat olanağı bulduğundan ve bir hafta boyunca bir eli yağda bir eli balda keyfine baka-cağından dolayı yine mecburen eski yazılarından yapacağımız seçmelerle idare edeceğiz. O keyfine baksın, biz burada arşivden güncelliğini yitir-memiş yazı bulmak için kendimizi öldürelim. İyi valla… Adaletin bu mu dünya!

•    TMSF, medya grubumuzu devraldığından köşe yazarlarımızın hepsinin yazılarına ara verilmiştir. İktidar yanlısı köşe yazarı ve karikatüristlerle ilk fırsatta karşınızda olacağız.

•    Arkadaşımız Özcan Talihsiz’in köşe yazısını sayfaya tam sayfa ilan alındı-ğından yayınlayamıyoruz. Zaten bu duyuruyu da size başka sayfada fazla da dikkat çekmeyen bir yerde yapıyoruz. Köşe yazısının yayınlanmaması fazla da umurumuzda değil açıkçası. İlan daha önemli abi!

•    Yazarımız Dİlaver Dilisivri’nin bugünkü köşe yazısı elimize ulaşmadığı için yayınlayamıyoruz. Aslında yazı elimize ulaştı da.. yani şey.. yazı biraz baş ağrıtıcı bir yazı.. İktidarla patronun arasını açacak türden.. Yeni yazıların-da biraz daha dikkat eder artık arkadaşımız. Dengeler mutlaka gözetilmeli. Vergi cezası falan uğraşmayalım şimdi!

•    Yazarımız Pelin Paravan patrondan istediği zamı alamadığından köşe ya-zısını özellikle göndermemiştir. Bulmuş da bunuyor. Maaşının  ödendiğine dua etsin. Diğer gazetelerde aylardır maaş alamayan basın mensupları var. Zaten yazılarında da bir numara yok.  Cem Dindar’ı taklit ettiğini bil-meyen kalmadı! Hata zaten onu oraya köşe yazarı yapanda!

•    Çizerimiz Talih Yemecan başbakana danışmanlık yaptığından muhalefete muhalefet yaptığı karikatürünü yetiştirememiştir.

•    Yazarımız Hagi Suluengin çeviriyi yetiştiremediğinden bugünkü köşesini yayınlayamıyoruz.

•    Arkadaşımız Özgür Devrim işkence altında olduğundan yazısını yazmaya fırsat bulamamıştır. Zaten polis de gazeteyi basmaya geliyor galiba! Kesin yine kapatacaklar ve yeni bir isim altında gazete çıkarmak zorunda kala-cağız…

 erdincutku@yahoo.com

DKM ARŞİVİNİ GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'NİN 1998-2001 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN

DKM'NİN 2001-2003 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN

DKM'NİN 2003-2009 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN