forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Yazdır
PDF

İNTERNET YÖNETMELİĞİ SANSÜR GETİRİYOR MU?

Aktif .

ertugrul_300ERTUĞRUL ACAR

22 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı”yla ilgili tartışma sosyal medyadan sonra televizyonlar ve gazetelere de sıçradı. Tartışmanın ana konusu, yönetmeliğin internete sansür girişimi olduğu şeklinde... 

Türkiye'de tartışmaya sokulan her konuda olduğu gibi bu konuda da gri noktalar ortada duruyor... 

'İnternete sansür' tartışmasıyla ilgili sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda yazanların ve konuşanların büyük çoğunluğunun yönetmeliğin içeriğinden hiç haberi olmadığı görülüyor... 

Bu durum özellikle twitter ve facebook gibi sosyal medya ortamlarında belirgin bir şekilde kendini hissettiriyor. 

Öne sürülen temel konu, yönetmelikle birlikte getirilen 'Kullanıcı Profilleri'nin çeşitli filtrelere tabi olacağı ve şu anki serbestliğin ortadan kalkacağı... 

Sıkça gündeme getirilen diğer bir eleştiri de, erişimi yasaklanan sitelere ulaşmayı devre dışında bırakan bazı DNS adreslerinin kullanımının yasak kapsamında değerlendirileceği... 

Bu iki husus yönetmeliği yöneltilen eleştirilerin temel dayanak noktası... 

Peki gerçekten öyle mi?

Yönetmeliğin tartışılan maddelerine bakalım... 

Yönetmeliğin 'Kullanıcı Profilleri' başlıklı 6. maddesine göre, 4 yeni kullanıcı profili getiriliyor. Bunlar,  standart profil, çocuk profili, aile profili ve yurtiçi internet profili... 

6. Maddenin tam metni şöyle:

 İşletmeciler, güvenli internet hizmetini standart profil, çocuk profili, aile profili ve yurtiçi internet profili olmak üzere farklı erişim yetkilerine sahip dört farklı kullanıcı profiline göre sunmakla yükümlüdürler. Profil ve uygulamalarla ilgili alan adı, IP adresi, port numaraları ve/veya web proxy listelerle birlikte işletmecilere Kurum tarafından sunulur.  (http://www.btk.gov.tr )

Profiller ise şöyle tanımlanıyor:  

Aile profili: Kullanıcının Kurum tarafından İşletmecilere gönderilen kara listedeki alan adı, IP adresi, port ve web proxy sitelerine erişimin sağlanmadığı profil...

Çocuk profili: Kullanıcının sadece Kurum tarafından İşletmecilere gönderilen beyaz listedeki alan adı, IP adresi ve portlara erişimin sağlandığı profil...

Yurtiçi internet profili: Kullanıcının sadece yurtiçinde barındırılan ve kara listede yer almayan alan adı, IP adresi ve portlara erişimin sağlandığı profil...

Standart profil: Kullanıcının erişebileceği internet site ve uygulamalarına ait bir sınırlamanın olmadığı, mevcut mevzuat kapsamında internete erişimin sağlandığı profil...

Görüldüğü gibi 'Standart Profil'i tercih ediyorsanız herhangibir kısıtlamaya zaten tabi olmuyorsunuz... Halihazırdaki erişim haklarınız devam ediyor... 

Yani Profillerle ilgili, sarsürden söz etmek doğru değil... 

Sansür İddiasıyla ilgili diğer bir tartışılan konu da 'Filtre aşma yöntemleri'yle ilgili...

En yaygın filtre aşma yöntemi olarak dikkat çeken DNS IP adreslerinin değiştirilmesini bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor... 

Yönetmelikteki bu maddeyi de okuyalım... 

MADDE 11 - (1) İşletmeciler, filtreleme işlemini etkisiz kılmak için uygulanan filtre aşma yöntemlerinin engellenmesi amacıyla çalışma yapmak ve söz konusu çalışmanın sonuçlarını periyodik olarak Kuruma iletmekle yükümlüdürler.(2) Filtre aşma yöntemlerinin engellenmesi için gerek görülmesi halinde Kurum tarafından düzenleme yapılabilir.( http://www.btk.gov.tr)

Metinden de açıkça anlaşılacağı üzere, filtrelemeyi çeşitli DNS IP adresleriyle aşanlarla ilgili herhangibir cezai müeyyide öngörülmüyor. Bu konuda Servis sağlayıcılara yükümlülük getiriliyor ve kurum gerekli görmesi halinde yeni düzenlemelere gidebileceğini belirtiyor... 

Maddenin bu haliyle filtrelemeyi aşanlara cezai müeyyide uygulanacağı iddiası geçerli gözükmüyor... 

"Kullanıcı profillerinin seçimi ve uygulanması"yla ilgili 7. maddeyi de dikkatinize sunuyorum. 

MADDE 7 - (1) Bireysel Aboneler, güvenli internet hizmeti kullanım taleplerini hizmet aldığı işletmeciye abonelik sözleşmesi, çağrı merkezi ve/veya internet sitesi aracılığı ile bildirebilirler.

(2) İşletmeciler güvenli internet hizmetini Bireysel Abonelere ücretsiz olarak sunmakla yükümlüdürler.

(3) İşletmeciler, abonelik sözleşmelerinde “Güvenli İnternet Hizmeti Almak İstiyorum” seçeneğine ve bu seçeneğin altında bireysel abonenin kolayca seçim yapabileceği şekilde kullanıcı profillerine yer vermekle yükümlüdürler. İşletmeciler müşterilerine sundukları sözleşmede “Müşteri, bu sözleşme ile kendi rızası dahilinde Kurumun belirlediği profillerin içeriğini kabul etmektedir” ibaresine yer verirler.

(4) Güvenli internet hizmeti almayı tercih etmeyen kullanıcı, standart profil üzerinden hizmet alır. İşletmeciler bu hususta bireysel aboneleri talep olmaksızın bilgilendirmekle yükümlüdürler. (http://www.btk.gov.tr/)

Yönetmeliğin yukarıdaki maddelerine baktığımızda aslında Servis Sağlaycı işletmelere yeni yükümlülükler getirildiğini görüyoruz.

Bu da müşteriye karşı yeni yatırımlar ve sorumluluklar anlamına geliyor... 

Bu tartışmaya Servis sağlayıcılar açısından bakmakta fayda var diye düşünüyorum... 

Sahi... Bu tartışmayı ilk kim başlatmıştı?

ertacar@dorduncukuvvetmedya.com

DKM ARŞİVİNİ GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'NİN 1998-2001 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN

DKM'NİN 2001-2003 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN

DKM'NİN 2003-2009 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN