forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Yazdır
PDF

HANGİSİ?..

Aktif .

hasan_ozsan_280HASAN ÖZSAN 

Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda dindar bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söylemesi bence Türkiye’nin çoktandır hissedilen bir eşik üzerinde olduğunu açığa çıkardı.

 

Türk milli eğitiminin esas ve amaçlarını düzenleyen “Milli Eğitim Temel Kanunu”nunun ilk iki maddesinin hükümleri şöyledir:

“1- Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;”

Evet, son yıllarda amaçlı olarak  yıpranması ve itibarının zedelenmesi için; gerek düşünce ve siyasi tasarrufları üzerinden, gerek tek parti döneminin CHP’si üzerinden soğuk propagandası yapıldığı aşikar olan Atatürk’ün nasıl bir nesil, nasıl bir ülke  hedeflediğini tereddüte meydan vermeyecek bir şekilde açık açık ortaya koymuş olduğunu onun sözlerinden ve icraatlarından anlıyoruz:
Örneğin:

"Ben manevî miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım bilim ve akıldır.” demiş.

“Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.”

Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette; dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi  genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir.”

“Öğretmrenler ‘…’ Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. “

Sözlerinde olduğu gibi…

Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı görevinde olan Ömer Dinçer, 19-21 Mayıs 1995’te Sivas ilimizde düzenlenen bir sempozyumda :

“…Türkiye’de Cumhuriyet ilkesinin yerini katılımcı bir yönetime devretmesi gerektiği ve nihayet laiklik ilkesinin yerine İslam’la bütünleşmesinin gerekli olduğu inancını taşıyorum. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıçta ortaya koyduğu bütün temel ilkelerin; laiklik Cumhuriyet ve milliyetçilik gibi bir çok temel ilkenin yerini daha çok katılımcı, daha adem-i merkezi, daha çok Müslüman bir yapıya devretmesi zorunluluğu ve artık bunun zamanının geldiği düşüncesini taşıyorum…” demiş. (Bu sözler aynı yıl Bilgi ve Hikmet adlı bir dergide yayınlanmış)

Atatürk, “modern bir yapı kuracağız, modern bir nesil yetiştireceğiz” deyip bir kenara çekilmemiş. Kastının ne olduğunu açık seçik, tereddüte meydan bırakmayacak bir şekilde ortaya koymuş.


On yıldan fazladır iktidarda olan AK Partisi, Cumhuriyetin temel ilkelerini fırsat bulduğu her platformda tartışma konusu yapsa da  yerine “bir müslüman yapı“ kurup, kurmayacağını; kuracaksa bunun nasıl bir yapı olacağını bu güne kadar kitlelere tam olarak anlatmış değil. “Dindar bir nesil yetiştireceğiz” derken aynen Atatürk’ün yaptığı gibi nasıl bir nesil hedeflenildiğini tereddüte yol açmayacak bir şekilde ortaya koymalı.

İran’da, Irak’ta, Filistin’de, Pakistan’da, Afganistan’da, Mısır’da iktidar için birbirlerini kırsalar da Şeriat hükümlerini benimsemiş olan dindarlara göre bir dindarlık mı; yoksa,İslam ülkelerinde radikal İslami hareketlerle ilişkili istikrarsızlık ve bunun getireceği siyasi sonuçların, Amerikan ve Batı karşıtlığı hareketlerine, güvenlik zaafiyetlerine ve olası menfaat kayıplarına sebep olmasının önüne geçmek için ABD düşünce kuruluşlarında geliştirilen modernist, protestan İslam” (*) modeline uygun olan bir dindarlık mı?
Hangisi?

-------------- 

(*)tr.wikipedia.org

hasanozsan@gmail.com

DKM ARŞİVİ