forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

?LKER BA?BU?'A 'YETER ARTIK' MEKTUBU

Aktif .

yavuz_baydar_280YAVUZ BAYDAR /

?lk listede yer alan 137 meslekta? Genelkurmay Ba?kan?'na hitaben yaz?lm?? ?u metnin alt?na imza atabiliyor mu? ?kinci listede yer alan 36 meslekta??n da imzalayaca?? bir metin tasla?? da var.


?lker Ba?bu?'a 'Yeter Art?k' mektubu
?lk listede yer alan 137 meslekta? Genelkurmay Ba?kan?'na hitaben yaz?lm?? ?u metnin alt?na imza atabiliyor mu?

"Say?n Ba?bu?; biz Abdi ?peki, etin Eme, U?ur Mumcu, Metin Gktepe, ?zzet Kezer, Ahmet Taner K??lal?, Hrant Dink ve nice cinayet kurban? insan?n meslekta??y?z. ?u ana kadar say?s?z cinayetin karanl?kta kalmas?, bize lm korkusu olmadan bu mesle?i icra etmenin hala kolay olmad???n? gsteriyor. Darbelere kar??y?z, darbe heveslilerinin de sonuna kadar kar??s?nda olaca??z. Sadece ve sadece demokrasiye sayg? duyar?z, halk?n do?ru haber alma hakk?na hizmet ederiz. Meslek onurumuz ayaklar alt?na al?nm??t?r. Bizi asker yanda?? veya kar??t? olarak damgalamaktan vazgein. Biz sadece gazeteciyiz. TSK'nin anlams?z akreditasyon uygulamas?n? kald?rmas?, saydam bir kuruma dn?mesi, a?ka hesap vermesi, gemi?inin drste muhasebesini yapmas?, onun istikrarl? bir demokrasiye gei?te en nemli ad?mlar? olacakt?r. Bize yalan sylemeyin, syletmeyin. Bizim mesle?in temel ilkesi bellidir; gere?i tm ynleriyle halka aktarmak, kurumunuzun da aras?nda yer ald??? tm g oda?? kurulu?lar?, anayasal demokratik ilkeler ve yasalar ?????nda ne zaman gerekiyorsa ele?tirmek. Kurumunuzu ierden devaml? y?pratan, varl?klar? ?phe gtrmeyen karanl?k olu?umlara ait bu tr giri?imlerin bundan byle en sert biimde cezaland?r?lmas?n? ve tamamen sona erdirilmesini talep ediyoruz."


Ba?bakan'a a?r?

?kinci listede yer alan 36 meslekta??n da imzalayaca?? bir metin tasla?? da var.

"Say?n Ba?bakan; Biz Abdi ?peki, U?ur Mumcu, Metin Gktepe, ?zzet Kezer, Ahmet Taner K??lal?, Hrant Dink ve nice cinayet kurban? insan?n meslekta??y?z. Y?llar boyunca korkutulduk, vatan haini listelerine al?nd?k, lmle tehdit edildik, and?land?k, hedef gsterildik. Hkmetinizi demokrasi standartlar? a?s?ndan gere?inde destekledik, ilkesel izgide ele?tirdik. Biz demokrasi yanda??y?z. Size do?rudan ba?l? olan bir kurumun, hkmetiniz aleyhinde a?k bir komplo al??mas? iinde oldu?u iddialar?na yenisi eklendi. Hedefte sadece seimle iktidara gelmi? bir parti de?il, biz de var?z. Karanl?k darbe tezghlar?n?n bilginiz d???nda bugn de devam etmedi?ini kim iddia edebilir? Size ba?l? bir kurumun size kar??, demokratik denetimi savunanlara kar?? karanl?k faaliyetlerine son vermenin zaman? gemiyor mu? Bu lkede olan hep gazetecilere ve zgrlk yanl?s? ayd?nlara olmu?tur. Demokrasiyi tam anlam?yla koruyup kollamak iin sizi greve a??r?yor, bu listeyi haz?rlayanlar? lanetliyoruz."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri