forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

  Fehmi Koru Yeni ?afak'taki yaz?s?nda Balyoz Darbe Plan? ve Dursun Çiçek'in 'Islak ?mza's?n? yok sayanlarla ilgili ?u tesbiti yapm??: "Balyoz da neymi??" küçümsemesiyle konuyu ele alan, Albay Dursun Çiçek imzal? belgeye sürekli dudak büken meslekta?lar zorda; Ergenekon'un yan vukuat? haline dönü?menin e?i?indeler...HAZIROLDAK? DURUMLARINI BOZMAYANLAR VAR


Ertu?rul Özkök gibi geçmi?te hep yanl??a oynay?p sergiledi?i binbir ric'atla ka?arlanm??lar? yeni duruma kendilerini derhal adapte ediverdi, ama askerin kendi bilirki?isi "Balyoz bir darbe haz?rl???d?r" dedi?i ve Askeri Mahkeme de '?rtica ile Mücadele Eylem Plan?' belgesinin alt?ndaki ?slak imzan?n Albay Dursun Çiçek'e ait oldu?unu söyledi?i halde hâlâ haz?rol durumlar?n? bozmayanlar var.

YOLUN SONU YAKLA?TI...

Medyadaki yeminli Ergenekon-körleriyle her yeni geli?meye gözünü ve kula??n? t?kayan CHP yönetici kadrosunun ortak noktas?, her iki kesimin de zaman?n ruhunu kavrayamamas? ve dünyadaki son geli?melerin kendi varl?k sebeplerini tehdit etti?ini hissetmeleridir. 27 May?s (1960) darbesi sonras?nda olu?mu? olan siyaset ve medya düzeni çat?rd?yor, baz? siyasiler ile mevcut medya düzeni sayesinde ayakta durduklar?n?n bilincindeki baz? yazar ve medya yöneticileri kaderlerini giderek daha fazla birbirlerine ba?l?yorlar.

Dayan??arak buradan gidebilecekleri ba?ka bir yer yok; uyanmalar? ?art. Yolun sonu yakla?t? çünkü...

YAZININ TAMAMI ?Ç?N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri