forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

OLUP B?TEN? BU MEDYAYLA ANLAYAB?L?R M?Y?Z?

Aktif .

hasmet_babaoglu HA?MET BABAO?LU: Bu kadar hesapl?, bu kadar yanl? ve en fenas? da Ortado?u'da olup bitenlerle çok uzun zamand?r ilgisini koparm?? bir merkez medya vas?tas?yla... ?srail sald?r?s?n? ve bundan sonra olacaklar? anlayabilir miyiz?

HA?MET BABAO?LU'NUN SABAH'TAK? YAZISI

Olup biteni bu medyayla anlayabilir miyiz?

Bir yay?n yönetmeni dü?ünün ki... Ortado?u, Hamas ve terör konusundaki alg?s? ve bilgisi sokakta top oynayan çocuklardan bile geride...
Birtak?m yazarlar var ki...

Bas?ndaki "Do?an görünümlü ?ahin" mevzilerine yerle?tirilmi? liberal ve hümanist olduklar?n? iddia eden bu yazarlar...
A?dot liman otoritesinin sözcüsüymü? gibi hiç utan?p s?k?lmadan Mavi Marmara gemisine "kon?imento" soruyorlar!
"Hamas, dünyaya yalan söylemi? ve ambargoyu delmeye kalkm??t?r" diyerek olup biteni sözümona analiz ediyorlar! ?nsan okurken gözlerine inanam?yor!
Bir de "?srail kutsal tatil günlerinde bile yard?mlar? Gazze'ye ula?t?r?yor" diye yazan; laf? bu gemilerdekiler "zaten isteyerek ölüme gittiler" noktas?na getiren ajan ruhlu zavall?lar var.
D?? Haberler servislerine gelince...
Bizim Savunma Bakan?m?z Vecdi Gönül'ün ?srail Savunma Bakan? Barak'a telefonda "silahs?z insanlar? vurdunuz" deyi?ine hiç ilgi göstermiyor ama Barak'?n "Belki askerimizin silah?n? alm?? olabilirler" cevab?n? t?rnak içine almadan ba?l??a ç?kartmay? tercih eden d?? haber editörleri var.
Ortado?u veya Gazzeliler deyince midesi kalkan d?? haberciler var.
Ya televizyon kanallar?m?z nas?l dersiniz?..
Haber kanallar?m?z mesela...
Olay gerçekle?ti?i saatlerde ço?u uykudayd?.
Peki uyan?nca yapt?klar?n? takip ettiniz mi?
?srail helikopterlerinden çekilen tart??mal? görüntüleri sabahtan ak?ama kadar döndürerek yay?nlamaktan öte ne yapt?lar?
Tart??ma programlar?n? ve canl? ba?lant?lardaki analizleri izliyor musunuz?
Y?llarca bölgede ya?am??, olaylar?n arka plan?n? çok iyi bilen gazetecilerin sözü en kritik yerde kesiliyor.
Sald?r?ya gayet so?uk biçimde operasyon ad? verilip, öyle altyaz? geçiliyor.
Garip uzmanlar (!) ekrana ç?kart?l?yor; Araplara kar?? ?rkç? bir nefret besleyen, Gazze'den zerre haberi olmayan ki?ilerle konu?uluyor.
?imdi...
Zaten fanatik ve fundamentalist "medya"y? bir yana b?rak?rsak...
Söyleyin bana...
Bu kadar hesapl?, bu kadar yanl? ve en fenas? da Ortado?u'da olup bitenlerle çok uzun zamand?r ilgisini koparm?? bir merkez medya vas?tas?yla...
?srail sald?r?s?n? ve bundan sonra olacaklar? anlayabilir miyiz?
Cevap aç?k. Hay?r!

SABAH GAZETES?

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri