forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

"Anayasa Mahkemesi gibi gazete; Milliyet gibi yazar!"

Aktif .

tamer korkmazTAMER KORKMAZ: Milliyet gazetesi, Ayd?n Do?an'?n sahipli?inde otuzuncu y?l?na girerken; Mehmet Ali K??lal? da "Milliyet'in nemi"ne dikkat eken bir yaz? yazd?, Radikal'de

K??lal?, eski gnlere dnyor ve Milliyet'in Ercment Karacan'dan Ayd?n Do?an'a geti?i o s?k?nt?l? dnemle ilgili bir hat?ras?n? anlat?yordu:

"Milliyet ba? a?a?? gidiyordu. Biz de Yank? dergisinde Milliyet'in o halini srekli ele?tiriyorduk. zm ?nan K?ra bulacak, Hrriyet'in ba??ndaki dostu etin Eme'in Milliyet'e transferini sa?layacak, gazete onun ynetiminde toparlan?p eski dzeyine gelecekti

??te o dnemde, Ankara'daki bir Milliyet resepsiyonunda ilk defa kar??la?t???m gazetenin yeni sahibi Ayd?n Do?an sitem edip sormu? 'Neden hep Milliyet'i ele?tirdiniz?' dedi?inde ?u yan?t? vermi?tim: nk, Milliyet Trkiye iin Anayasa Mahkemesi gibi nemli bir kurumdur."

* * *

Mehmet Ali K??lal?, bu kan?ya Abdi ?peki'nin ynetti?i Milliyet'te geirdi?i alt? y?ll?k gazetecili?i esnas?nda varm??t?.

"?peki dneminde Milliyet'in 'haberlerin do?rulu?u ve olabildi?ince ara?t?r?larak yay?nlanmas?' ba?ta olmak zere mesle?in temel ilkelerini ba?ar?yla uygulad???na ve szgeten gemi? bir kalite elde etti?ine" dikkat ekiyor, Mehmet Ali Bey; "Anayasa Mahkemesi" benzetmesini de bu ba?lamda yap?yor.

Bununla birlikte, Abdi ?peki'nin ynetti?i Milliyet'in zelde yay?nlad??? kimi haberlerle genelde ise "sa?-sol at??mas?na kar?? uzla?? arayan" izgisinden dolay? Kurulu Dzen'in tepkisini ekti?i bir gerekti.

Mehmet Ali K??lal?'n?n pek tuttu?um "Anayasa Mahkemesi" benzetmesini, asl?nda Ayd?n Do?an'?n sahibi oldu?u Milliyet iin yapmak daha do?ru olacakt?r.

Milliyet'in Do?an'?n sahipli?iyle birlikte "Statko'nun gazetesi" haline geldi?i, malum

"Statko'nun gazete k?l???na girmi? hali" diyebiliriz, Milliyet iin

TSK bnyesinde y?llar y?l? en ok tercih edilen gazete olmas? bu yzdendir.

* * *

?ayet, Ayd?n Do?an'?n "bas?ndaki ilk gz a?r?s?"n? tek bir yazar zerinden tan?mlamam?z gerekirse, pekala "Milliyet, Mehmet Ali K??lal?'d?r" diyebiliriz!

"Statko'nun en fazla msaadeye mazhar" yazarlar?ndan biri olarak -zellikle son y?llarda- Milliyet'te yazmas? daha uygun olurdu, Mehmet Ali Bey'in

K??lal?, bir bak?ma kendisini "Anayasa Mahkemesi gibi" gren bir yazard?r.

Siyasal sisteme "ayar" eker kimi yaz?lar?yla; bazen de daha ileriye gider, "muht?ra" bile verir!

Son dnemde "Statko"nun egemenli?ini yitirdi?ini alg?lamak iin, Mehmet Ali K??lal?'n?n Radikal'deki yaz?lar?n? s?k? bir biimde gzden geirmek bile tek ba??na elveri?li bir l olabilir.

Mesela, iki y?l nce "Abdullah Gl'n Cumhurba?kan? seilmesi halinde neler olaca??" zerine kalem oynat?rken "Gl'n adayl???ndan vazgememesi ve seilmesi halinde Trkiye'nin nas?l bir ortama srklenece?ini d?nmek bile istemiyorum" diye yaz?yordu, Mehmet Ali Bey

Kimi zaman, aynal? dolab?ndan "Asker uzun sre suskun kalamaz" revolverini ?kard?, K??lal?; gn oldu, darbe-toto oynamakla nam salm?? Hudson senaristi Zeyno Baran'a vgler al??t? k?esinden; ok bunald???nda Ahmet Necdet Sezer'i ne kadar ok arad?klar?ndan bahsetti; Eruygur ve Tolon gzellemesi de yapt?, arada bir

Galiba "zurnan?n z?rt dedi?i yer" Milliyet'e verdi?i rportajda, karde?i Ahmet Taner K??lal?'n?n kurban gitti?i o "alacakaranl?k ku?a??" suikast? iin sarf etti?i "Cinayetin ard?ndan Ergenekon ?ksa ne fark eder ki? ?lgilenmedim de zaten, ne anlam? var?" cmlesiydi!

Bir de stununda "Ergenekon gibi konulara hi ilgi duymad???n?" yazm??t?, "?kmaz sokak"tan seslenir gibi

Bu arada muhakkak bir k?l?k atmas? da gerekiyordu ve "Ergenekon operasyonu, AKP'yi kapatma davas?na kar?? koyma gayreti olabilir" demi?ti, geen yaz

Ergenekon Soru?turmas?'n?n AKP'ye kapatma davas? a?lmas?ndan tam on ay nce ba?lad???n? kendisine hat?rlatan herhangi bir kimse olmad??? iin "zorlama yorum"unu da afiyetle yedirmi?ti, K??lal?

O yaz?s? yay?nland?ktan birka gn sonra, Anayasa Mahkemesi AK Parti'nin kapat?lmad???n? a?klad?; buna mukabil "Anayasa Mahkemesi gibi yazar"a kalsayd?, kapatma davas?nda karar

Mehmet Ali Bey, tereddtsz kapat?rd? iktidar partisini, bir kez daha kurtar?rd? rejimi!

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri