forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mustafa_mutluBaykal'?n ortaya ç?kan gizli kamera görüntülerinden sonra CHP Genel Ba?kanl???na seçilen Kemal K?l?çdaro?lu'nun oy kullanamamas? kendisine destek veren baz? kö?e yazarlar?n? öfkelendirdi. Vatan Gazetesi yazar? Mustafa Mutlu ve Hürriyet yazar? Fatih Çekirge K?l?çdaro?lu'nu bak?n nas?l ele?tirdi...

Kemal K?l?çdaro?lu'nun genel ba?kan seçilmesinden sonra destek veren Mustafa Mutlu, kö?e yaz?s?nda ?unlar? yazm??...

Sorum, seçim kütü?ünden ismi silindi?i için dünkü referandumda oy kullanamayan CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu’na... Dün ba??n?za gelen talihsizli?in, partinize gönül veren milyonlar? nas?l y?kt???n?n ve ?ahs?n?za duyulan güveni nas?l azaltt???n?n fark?nda m?s?n?z?


Fatih Çekirge de K?l?çdaro?lu'nu ele?tirmi?... Çekirge ?unlar? yazm??...

DAHA 15 gün önce uçakta sormu?tuk.
- Say?n K?l?çdaro?lu nerede oy kullanacaks?n?z?
CHP lideri karars?zd?.
“?u an belli de?il. ?stanbul da olabilir Ankara da. Hatta buralar da (o s?rada Tunceli’ye geçiyorduk). Arkada?lar çal???yor.”
Aradan günler geçti.
“Arkada?lar” baya?? çal??m??lar ki bir türlü bitirememi?ler.
Dün ak?am saatlerine do?ru CHP lideri “hay?r” diyecek yer bulam?yordu.
Çünkü kay?t yap?lmam??. Ne diyelim ?imdi?

70 ilin meydan?nda “hay?r” diye ba??ran CHP liderinin sand?kta susturulmas? nas?l bir parti ciddiyetidir?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri