forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

OKTAY EK??'N?N KAR?YER? TRAJ?K B?R SONLA NOKTALANDI

Aktif .

erdal_safak_300Sabah Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Erdal ?afak, Oktay Ek?i'nin 36 y?ld?r yapt??? ba?yazarl?k görevinden ayr?lmak zorunda kalmas?n?; "Hürriyet Gazetesi Ba?yazar? Oktay Ek?i'nin uzun kariyerinin trajik bir sonla noktalanmas?, tüm medya için bir 'Milat' olmal?." diye yorumlam??...
"Ek?i Trajedisi" ba?l???yla kaleme ald??? yaz?s?nda ?afak, ?unlar? yazm??...


... Madem konumuz "Oktay Ek?i trajedisi"; bu kalemlere ba?yazarlar?n, yazarlar?n, kö?elerin -genel olarak- hal-i pür melalini, incir çekirde?ini bile doldurmayacak polemiklerle, kavgalarla, ahkâmlarla, çi?neye çi?neye çürümü?, sak?zdan farks?z f?kralarla, laf ola torba dola yaz?larla harcanan onca sayfay? da eklememiz gerekiyor.
Bat? medyas?nda asla göremeyece?iniz bir tablo.
Sadece Bat? medyas?nda de?il, genelde dünya medyas?nda kolay kolay bir örne?ini daha bulamayaca??n?z bir düzeysizlik.
Ve de tedavisi olmayan bir önyarg?lar yuma??.


Yaz?n?n tamam?n? Sabah'?n internet sitesinde okuyabilirsiniz. T?klay?n


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri