forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ertugrul_ozkok_buyukErtu?rul Özkök'ün tek derdi Ergenekon san?klar?na özgürlük... Wikileaks belgelerinde gündeme getirilen iddialar?, Ergenekon san?klar?na özgürlük kampanyas?na dönü?türmeye çal??an Özkök, ne denli büyük(!) bir gazetecilik zekas?na sahip oldu?unu ortaya koyuyor...

Özkök bugünkü yaz?s?nda bak?n neler kaleme alm??...

-  Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatanda?? olarak merak ediyorum.
Bak?n orada, Silivri’de insanlar 2 y?ldan beri bu belgelerin yan?nda müsvedde bile kabul edilemeyecek suçlamalarla, mesnetsiz iddialarla yat?yor.
Susuyoruz.
Ne zaman ki, ba?ka bir i?ne, ba?ka birine bat?yor, o zaman feryad? bas?yoruz.
-  Türkiye, e?er bir hukuk devleti olacaksa.
-  “Yetmez ama evet”çiler hakl? ç?kacaksa.
-  Ülkemiz gerçekten “ileri demokrasiye” geçecekse.
WikiLeaks büyütecini al?p, Ergenekon davas?n?n dosyalar?n?n üzerine de koymam?z gerekmez mi?
Ba?kalar?n?n, “benim hakk?mda söyledikleri” külliyen iftirad?r; ama ba?kalar?n?n benim dü?manlar?m, benim k?zd???m, dü?üncesine kat?lmad???m insanlar hakk?nda söyledi?i her ?ey “külliyen do?rudur” mant??? bu hafta ba?? itibariyle vicdanlarda çökmü?tür.
-  ??te o nedenle, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatanda?? olarak, bugünlerde herkes WikiLeaks belgeleri okuyor, bense Ergenekon belgelerine dönüyorum...

http://www.hurriyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri