Yazdır

?K?NC? ?NTERNET DEVR?M?N? K?M YAPACAK?

Aktif .

cengiz_semerciogluTürk internet piyasas? bugün s?k??m?? durumda... Hepsi birbirinin ayn?, yarat?c?l?ktan uzak... Yani televizyonu, e?lenceyi, haberi, magazini bulu?turacak ikinci bir internet devrimi yapman?n tam zaman?. ?yi de sorun tam da burada ba?l?yor... Bunu kim yapacak?

 

CENG?Z SEMERC?O?LU'NUN HÜRR?YET'TE YAYINLANAN YAZISI

?kinci internet devrimini kim yapacak?

Türkiye’de ilk internet devrimini Ufuk Güldemir yapt?. Dünyadaki yeni yay?nc?l?k anlay???n? Türkiye’de ilk gören oydu ve kendi evinin alt kat?nda kurdu?u Haberturk.com’u kocaman bir medya ?irketine dönü?türdü.

Vefat?ndan önce de Turgay Ciner’e satt?. Yaratt??? marka bugün çok daha güçlü ?ekilde yoluna devam ediyor.
Güldemir’in açt??? yoldan pek çok site yürüdü...
Bugün yüzlerce haber sitesi, onlarca medya, magazin, e?lence portal? var. Ama adam gibi internet sitesi yok.
Üç ki?inin bir araya gelip kurdu?u sitelerin tek yapt??? ajanslardan haber toplamak, birbirlerinden haber çalmak, gazetelerin haberlerini, kö?e yazarlar?n?n yaz?s?n? yay?nlamak, televizyonda olup biteni aktarmak...
Ufuk Güldemir’in 10 y?l önce ilk yapt??? buydu zaten.
?nternet medyas? bunun üzerine bir arpa boyu yol gitti, kendini a?amad?...
Çünkü üç ki?i bir araya gelip site kuranlar?n muhabire, özel habere, özel görüntüye, e?lenceye, ünlü yazara yat?r?m yapacak paras? yok.
Paras? olanlar?n da bunlar?n hepsini bir araya getirecek becerisi yok. Bunu bugün bir tek gazetelerin internet siteleri hakk?yla yapabilir.
Ancak onlar da gazetenin bas?l? haline zarar vermemek için kendi ayaklar?na kur?un s?kmak istemiyor.
Bu yüzden Türk internet piyasas? bugün s?k??m?? durumda...
Hepsi birbirinin ayn?, yarat?c?l?ktan uzak...
Yani televizyonu, e?lenceyi, haberi, magazini bulu?turacak ikinci bir internet devrimi yapman?n tam zaman?.
?yi de sorun tam da burada ba?l?yor...
Bunu kim yapacak?

Bu isim Acun olabilir mi?

?nternette yeni bir devrim yapacak adam?n hem paras? hem de vizyonu olmas? gerekiyor...
Acun Il?cal?’n?n kafas?nda bir süredir böyle bir proje var; Acun Medya’y? internete yaymak...
Ama öyle magazin programlar?n?n sonradan internete geçen siteleri gibi bir ?eyden bahsetmiyorum; milyon dolarl?k bir proje bu...
Ali Taran i?in kreatif yan?n? haz?rlayacak.
Henüz ad? konmam?? site, haber, magazin, sporun d???nda ‘entertainment’ merkezli olacak. Ama ne e?lence...
Mesela Survivor adas?ndan 24 saat canl? yay?n bu sitede olacak.
Acun’un yar??malar?n?n perde arkas? görüntüleri yay?nlanacak.
Ünlülerle görüntülü röportajlar?n yan? s?ra Hülya Av?ar ve pek çok ünlü bu sitede yazacak.
Acun çe?itli yar??malar yapacak internet üzerinden, kazanan? yurtd???nda maça götürmekten, ünlülerle hal? saha maç? oynatmaya kadar ç?lg?n hediyeleri var.
TV program?nda canl? yay?nda, “?imdi siteye girin, sordu?um soruyu ilk bilen 10 ki?iyi Survivor adas?na götürece?im” diyecek...
Anlayaca??n?z çok büyük oynayacak, bu i? için büyük yat?r?m yapacak...
Bunun yan? s?ra son dakika haberleri, futbol ve magazin dünyas?ndan özel görüntülü haberler yer alacak sitede.
Peki tüm bunlar?n sonunda ne hedefliyor?
?u kadar?n? söyleyeyim; seneye bu zamana kalmaz, 5-6 ay içinde Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sitesi olarak bamba?ka bir siteyi konu?uyor olaca??z...
Acun’un hedefi bu...
Uzun zamand?r Türkiye’de internette yeni bir devrim yapman?n zaman? geldi?ini söyleyip duruyorum...
Acun geçen hafta 20 ki?ilik bir ekip kurarak bu i?e soyundu...

http://www.hurriyet.com.tr/

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri