forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

cuneyt_ulseverHürriyet yazar? Cüneyt Ülsever, Taraf gazetesi yazar? Mehmet Baransu'nun son kitab?nda ve gazetedeki yaz?lar?nda dizisi de yap?lan 'Hac?' adl? roman?yla ilgili iddialar?na cevap geldi. Ülsever, Baransu'yu iddialar?n? ispat etmeye ça??rd?.

"Mehmet Baransu iddian? ispatla mükellefsin" ba?l???yla Ülsever ?unlar? yazm??...


Mehmet Baransu:
1) Roman? okumad???n a?ikâr. "Hac?" bir 28 ?ubat dönemi ele?tirisidir. Ayr?ca Fethullah Gülen Cemaati'ne sahip ç?kar. Romandaki tüm ki?iler hayalidir. Tabii ki dönem hakk?nda eline geçen bilgilerden yararlan?r.
2) Sen kendi eline geçen her"belge"yi ard?na önüne bakmadan yay?nl?yorsun da, bir romanc?n?n yazd??? "dönem roman?"nda okuduklar?ndan, ö?rendiklerinden, duyduklar?ndan yararlanmas?n? hangi hadle k?n?yorsun? Yönetmenin Ahmet Altan'a sor, yazd??? "tarihi romanlar"da bilgi, belgeden yaralanmad? m??
3) Aç?kça yaz?yorum, bu roman?n yaz?lmas? için kimse bana verdi?i karar? uygulatmad?.
4) "Bilgilerin askerlere kar?? uygulanan psikolojik harbin bir parças? olarak 'bir kitapta' kullan?lmas?na karar verildi. Bunun için uygun bir ki?i arand? ve bulundu. Bilgiler Cüneyt Ülsever'le payla??ld? ve Hac? roman? da böylelikle ortaya ç?kt?" diye yaz?yorsun. Öncelikle, roman?n konusunu bile bilmedi?in bu cümlen ile ayan beyan ortaya ç?k?yor. Yazd???n gibi beni "psikolojik harbin" parças? yapmak için kim veya kimler yönlendirdi, elime hangi belgeleri, hangi tarihte verdiler? Aç?kla!
5) H?z?n? alamam??s?n, Hisarüstü Cinayetleri adl? roman?ma da pislik çalm??s?n.
Bu roman hakk?nda dilinin alt?nda ne varsa onu da kus!

* * *

Mehmet Baransu, iddialar?n? ispatlamakla yükümlüsün. Yapamazsan, bir kere daha çamur at izi kal?r gayreti içinde oldu?un ortaya ç?kar. Böyle yapanlara bizim mahallede "kocakar? dedikoducusu" denir.
Sizin mahallede müfteri kime denir? (Hürriyet. 02.02.2011)

MEHMET BARANSU'NUN CÜNEYT ÜLSEVER'LE ?LG?L? ?DD?ALARI


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri