forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ahmet_hakanne?me'de tatil yaparken d?p kolunu k?ran Ahmet Hakan, tek elle yazd??? yaz?s?nda gemi? olsun dile?inde bulunanlara k?esinden te?ekkr etti. Kendisini arayanlar? isim isim yay?nlayan Ahmet Hakan, geirdi?i kazan?n ayr?nt?lar?n? da yazd?.
AHMET HAKAN'IN YAZISI
Te?ekkrname

KAYDIM... Ve d?tm...
Gzlerimden bir milyon y?ld?z f?rlad?...
Yerde upuzun yatarken soluma bakt?m... Bir de ne greyim? Ad?na "humerus" dedikleri sol kolumdaki kemik d??ar? f?rlamam?? m??
Aman Allah?m! "zavall? sol elim" bir tarafta, ondan daha da "zavall?" durumdaki "sol kolum" ba?ka bir tarafta!
Sand?m ki bir Tarantino filminin, grmemek iin kafam?z? evirdi?imiz o kanl? sahnelerinden birini izliyorum...
rperdim tabii... On saniye ac?s?zl?k ve tuhaf bir hissizlik hali...
Sonra ac? gerekle ba? ba?a kal??: Deh?et iindeydim ve ac?lar iinde k?vran?yordum...
Neyse ki...
D?manlar?m? daha fazla sevindirmekten al?koyacak ilk mdahale geldi: Sedye, sa?l?k elemanlar?, e?me Sheraton Otelinin grevlileri, dostlar, ambulans falan... e?medeki "zel Sissus Hastanesi"ne getirildim.
Uzun zamand?r hasret ekti?im bir ?efkatle bana yakla?an Op. Dr. Serdar Pedkco?kunun gven veren yakla??m? ve anestezi uzman? Dr. Serpil zsezgin cekin ac?lar? dindiren mahareti her ?eyi halletti...
Kendilerine minnettar?m...
saat sren zorlu bir ameliyat?n ard?ndan, o sevimli kk hastane odas?na "?zmir ne?esi" doldu.
Bunun iin de Ba?hekim Erkan Sevinten Ba?hem?ire Fatma Han?ma kadar tm hastane personeline te?ekkr bor bilirim...
Olay?n cefas?n? benden bile fazla eken Sanem Altan ve ?brahim Seten iftine, her an yard?ma haz?r olan Ac?badem Hastanelerinin sahibi Mehmet Ali Ayd?nlar ve Futbol Federasyonu Ba?kan? Mahmut zgenere ve hastanede beni yaln?z b?rakmayan Mustafa Denizliye de te?ekkr ederim...
Tabii ki en byk te?ekkr, e?meye kadar gelip beni toparlayan ve ?stanbula getiren kadim dostum Nuray Mertedir.
* * *
"Allahtan belan? buldun" diyenlere de te?ekkr ederim, "Nazara geldin" diyenlere de...
"Bundan sonra hocam?za, ?eyhimize, abimize, Tayyipimize, mteahhitlik dzenimize, kurdu?umuz arka laf edersen ba??na daha byk belalar gelecektir" diyenlere de te?ekkr ederim, "Bir an nce iyile?ip yeniden kafa bulmaya ba?la" diyenlere de...
Durumumu ?renir ?renmez beni arayan Deniz Baykala da, AK Partinin ikinci adam? Abdlkadir Aksuya da, Ba?bakan Yard?mc?s? Cemil ieke de, Devlet Bakan? Faruk elike de, MHPli Oktay Vurala da, CHPli Kemal K?l?daro?luna da, Saadet Partisi Genel Ba?kan? Numan Kurtulmu?a da, TOBB Ba?kan? Rifat Hisarc?kl?o?luna da, Trk Musevi Cemaati Onursal Ba?kan? Bension Pintoya da te?ekkr ederim...
* * *
Hrriyette al???yor olmaktan ok mutluyum...
Ayd?n Do?an ilgisini eksik etmedi... Vuslat Han?m mesajlar?yla moral verdi... Ertu?rul zkk olay?n her a?amas?nda hep devrede oldu...
Gazetenin mutfa??ndaki arkada?lar?m, yazar arkada?lar?m, muhabir arkada?lar?m... Hatta telefon santralindeki al??ma arkada?lar?m... Hepsi ama hepsi hep en yak?n?mda oldular...
Ve kendi kendime "Bundan sonra asla bencil olmamal?s?n Ahmet Hakan" telkinini yapmama yol at?lar.
Hepsinden Allah raz? olsun...
* * *
Her ?erden bir hay?r do?arm?? ya...
Benim k?r?k koldan da ?u ?kt?: Me?er, "Medyada herkes birbirinin gzn oymaya haz?r" de?il imi?...
H?ncal Ulu en byk morali, en anlaml? takti?i verdi... Sevgili arkada?lar?m Oray E?in, Tu?e Tatari ve Soner Yal?n, beni bir an olsun yaln?z b?rakmad?lar...
Mansur, yani kar?? kom?um, evinin penceresine "Gemi? olsun kom?u" pankart? ast?...
Mirgn Cabas ile Ru?en ak?r, "Yaz? ??leri" program?ndan sesimi duyurmama arac?l?k ettiler... U?ur Dndar, Star Haberde merak edenlere son durumumla ilgili bilgi vermemi sa?lad?...
Te?ekkr ediyorum...
Zaman?n yay?n ynetmeni dostum Ekrem Dumanl? da arad?, Cumhuriyetin yay?n ynetmeni ?brahim Y?ld?z da...
Ergun Babahan, Mustafa nal, ?ansal Byka, Yazgl Aldo?an, Fikret Bila, Hakan Albayrak, Mehmet Ali Birand, Taha Akyol, Mehmet Altan, Ali Saydam, Gneri C?vao?lu, Yal?n Bayer, Nagehan Al?, Yal?n Do?an, Levent Gltekin, Nazl? Il?cak, Mehmet ?evket Eygi, Levent Ertem, Hadi z???k, Baliek Pamir, Tu?ba Ezero?lu, Cengiz Er, Rah?an Gl?an, Muharrem Sar?kaya, Hikmet etinkaya, Nuh Gnlta?, Mehve? Evin, Memet Gler, Nazmi elenk, d?nne gidemedi?im mer zgner, Yi?it Karaahmet ve Say?m ?nar...
Hibir ayr?m yapmaks?z?n hepsine gnl dolusu te?ekkr...
Hl "narkoz" etkisindeyim... Byle bir liste yapmam bile byk ba?ar?... Bu nedenle atlad?klar?mdan, unuttuklar?mdan ba???lanma diliyorum...
* * *
Ve gelelim okurlara...
yle bir "gemi? olsun" ya?muruna tutuldum ki bu kadar olur...
Hevesim artt?, moralim dzeldi... Bo?a abalamad???m? fark ettim...
"Bencilce bir istek olacak ama ltfen hemen yazmaya ba?lay?n" diyenler de vard?, "Seni hi sevmem ama yine de yaz?lar?n? zleyece?im" diyenler de...
"Kur?un dktr" diyenler de vard?, "Kurban kes" diyenler de...
zerinize afiyet biraz duygusalla?t?m bile...
Ben bu gazla Ha?met Abi ile bile her an bar??abilirim...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri