forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

taha_kivanc_buyuk"?u s?rada man?etlere t?rmanan türden ili?kiler, tezgâh kurmalar, mandepsiye bast?rma te?ebbüsleri, mahremiyete tecavüz vak'alar? 'gazetecilik' mesle?iyle ba?da?maz. Asla ba?da?maz. Yap?lan 'gazetecilik' de?ildir; Gazeteciler Cemiyeti'nden ödüllü olsa bile..."Fehmi Koru, Taha K?vanç kö?esinde son günlerin bir numaral? konusu olan Odatv'yi yazm??. Koru, 'Tereddütteyim' diye bitirdi?i yaz?s?nda 'bel alt? gazetecili?i'ne de?inmi?...(...)

Filmlerde bel alt? vurma sahnelerinde gözlerini kapatan, ihaneti midesi kald?rmayan benim ne hale geldi?imi tahmin edebilirsiniz.

Arkadan vurma, pusu kurma, kalle?lik için, 'çetele?mek' gerekir zaten; bir ara medyada en güçlü çete ihtiraslar?n?n partilerin içini kar??t?rmaya kadar vard??? ?imdi anla??lan o odakt?. ?tibars?zla?t?rma ve gözden dü?ürme için hedef seçtikleri ki?i, kurum ve örgütleri hep birlikte y?pratma kampanyas?na tâbi tutuyor, kendilerini güvende hissetmesinler diye, hemen yak?nlar?ndaki birilerine 'ima yoluyla mahkum ettirme' giri?imine de ba?vuruyorlard?.

'Gazetecilik' ha, güldürmeyin beni...

Bilmeyenlere buradan duyuray?m: ?u s?rada man?etlere t?rmanan türden ili?kiler, tezgâh kurmalar, mandepsiye bast?rma te?ebbüsleri, mahremiyete tecavüz vak'alar? 'gazetecilik' mesle?iyle ba?da?maz. Asla ba?da?maz. Yap?lan 'gazetecilik' de?ildir; Gazeteciler Cemiyeti'nden ödüllü olsa bile...

Ne zaman "Yapt???n?z i?ten, mesle?inizden memnun musunuz?" sorusuna muhatap edilsem hep "Hem de çok" cevab?n? verdi?im bilinir.

?imdilerde tereddütlerdeyim...

 

YAZININ TAMAMI ?Ç?N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri