forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

TV_yemekRTÜK'ün 1 Nisan'da ba?layan yeni reklam yönetmeli?i izleyicileri ?imdiden bezdirdi. RTÜK'ün yeni reklam uygulamas?na göre; 1 saat içinde 12 dakika reklam yay?nlanabilecek.Kanallar, 12 dakikay? geçmemek suretiyle bu ku?aklar? istedikleri saat dilimine yayabilecekler.


Sabah Gazetesi televizyon yazar? Yüksel Aytu? konuyu kö?esine ta??m??...

Reklam aras? program dönemi

RTÜK'ün 1 Nisan'da ba?layan yeni reklam uygulamas? ?aka gibi... Kö?emize, ç?ld?rmak üzere olan izleyicilerden ele?tiri mesajlar? ya??yor. Uygulama de?il, sanki izleyici sinir testi...
RTÜK'ün yürürlü?e giren yeni reklam uygulamas?na göre; 1 saat içinde 12 dakika reklam yay?nlanabilecek. (Eskiden 20 dakikada 9 dakika reklam yay?nlanabiliyordu) Kanallar, 12 dakikay? geçmemek suretiyle bu ku?aklar? istedikleri saat dilimine yayabilecekler. Yeni reklam uygulamas?nda dizi içinde reklama da izin veriliyor.
Tamam, biliyoruz, reklam olmazsa televizyonculuk da olmaz. Ama gariban milletin tek e?lencesi televizyon diye, halk?n üzerine de bu kadar var?lmaz ki can?m? 10 dakika dizi, 4 dakika reklam... 15 dakika sohbet, 4 dakika reklam... Arkas?ndan kanal?n dizi tan?t?m?, tan?t?c? reklam falan filan derken, reklam ku?a??n?n aras?nda diziye, programa rast gelebilene a?k olsun! Dizide daha sahnenin plan? bitmeden hoop reklam... Talk show'da sunucu, konu?una ikinci soruyu yöneltemeden pat reklam...
Yanl?? hat?rlam?yorsam 12 y?l önceydi. Televizyonda bir Fenerbahçe-Galatasaray maç? yay?nlam??t?.
O zaman?n reklam yönetmeli?indeki kara deliklerden yararlanan yay?nc? kurulu? 90 dakikal?k maç?n içine tam 52 adet reklam alm??t?. Öyle alttan geçen bant reklam, görüntünün üzerine bindirme filan da de?il.
Yay?n? kesip kesip reklam yay?nlam??lard?... Televizyonculukta gide gide 12 y?l önceye döndük! Eski uygulamada reklam ku?aklar? 20 dakikada bir girer, millet de o arada çay?n? tazeler, tuvalete gider, balkona ç?k?p temiz hava al?rd?. ?imdi esaret, 'müebbete' döndü. Program?n, dizinin ba??n?, sonunu kaç?rmamak için 'mecburen' 4 dakikal?k reklam ku?a?? da izleniyor. Maksat, reytingleri giderek dü?en reklam ku?aklar?n? halka izletmekse, uygulama ba?ar?l? oldu. Peki ya bunca reklam bombard?man? alt?nda inim inim inleyen seyircinin halini soran var m??

Sabah /

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri