forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

soru_adamOdatv.com'un kurucusu Soner Yalç?n ve di?er yöneticilerin Ergenekon kapsam?nda tutuklanmas?ndan sonra Odatv'nin yay?n?nda hiçbir aksama olmad?... 

Soner Yalç?n ve arkada?lar? tutuklan?nca sitenin yönetimini Do?an Yurdakul üstlenmi?ti. Yurdakul da geçen ay yap?lan operasyon sonucunda tutuklanm??t?. 

ODATV'Y? ORAY E??N M? YÖNET?YOR? 

Nagehan Alç?, Ak?am Gazetesi'ndeki yaz?s?nda Odatv'de kendisiyle ilgili yap?lan yay?nlar? gündeme getirerek, isim vermeden bir süre önce Amerika'ya giden Oray E?in'i kastediyor ve siteyi oradan yönetti?ini yaz?yor..

Oray E?in'in ise bugünlerde kö?esinde mahreç olarak 'New York'u kullanmas? dikkat çekiyor... 

E?in, Soner Yalç?n ve di?er odatv yöneticileri tutukland???nda en sert tepkiyi gösterenler aras?nda yer alm?? ve gazetedeki kö?esinden sürekli destek yaz?lar? kaleme alm??t?. 

Alç? bugünkü kö?esinde, "Tutuklanmaktan korktu?u için ABD'ye kaçan bu isim yine maksatl? yalan haber, iftira, yönlendirme ve provokasyon pompalay?p duruyor etrafa.." diye yazm??... 

Yaz?n?n ilgili bölümü ?öyle... 

(...)
Benimle ilgili bu iftira Ergenekon san??? Soner Yalç?n'?n sahibi oldu?u internet sitesi taraf?ndan özellikle yayg?nla?t?r?ld?. Ergenekon'un kamuoyunu maksatl? yan?ltma taktiklerini hala uygulayan bu siteyi ?u an Soner Yalç?n'?n talimat?yla yaz?lar yazd??? resmi savc?l?k belgelerince kesinle?en bir 'gazeteci' yönetiyor.Bu belgelerde 'illegal örgüt talimat?yla hareket eden ki?i' olarak ismi geçen ve bu sebepten ötürü tutuklanmaktan korktu?u için ABD'ye kaçan bu isim yine maksatl? yalan haber, iftira, yönlendirme ve provokasyon pompalay?p duruyor etrafa... Ergenekon zihniyeti -ABD'ye de kaçsa- dipdiri ayakta!

http://www.aksam.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri