forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEHMET AL? B?RAND: ASKER? HEP LA?KLER KI?KIRTTI!

Aktif .

mehmet_ali_birand_300Mehmet Ali Birand, medyan?n darbeleri destekledi?i ynndeki itiraf serisine yenilerini ekledi. Geen hafta 'Genlerimizde darbecilik vard?' diyen Birand askeri laik kesimin k??k?tt???n? yazd?.

Birand ?unlar? yazd?...

Hadi bir defa ba?lad?k, devam edelim. lkemizdeki darbeleri inceledi?imiz zaman, bunlar?n sadece askerin keyfine gre ortaya ?kmad???n?, her darbenin alt?nda, laik kesimin (politikac?- i? adam?-bilim adam?-yarg?-medya) be?lisini gryorsunuz. Temel neden, yaratt???m?z sistemi bizim gibi d?nmeyenlerle payla?mak korkusuydu. "Hep bana- hep bana" dedik ve ?imdi, d?ledi?imiz sistemin yok olmak zere oldu?unu gryoruz.


MEHMET AL? B?RAND'IN POSTA GAZETES?'NDEK? YAZISININ TAMAMI

ASKER? HEP LA?K KES?M KI?KIRTTI...

Geen hafta bu k?edeki bir yaz?m byk yank? yaratt?.

Asl?nda, hepimizin bildi?i bir gere?i yksek sesle sylemi?tim. Laik merkez medyan?n byk bir blmnn darbeleri do?al kar??lad???n?, demokrasiden ok Genelkurmay'a inand???n? yazm??t?m.

Bizim ku?ak byle bytlm?t.

Bizim iin, askerin mdahale etmesi ve politikac?n?n bozdu?u keyfimizi tekrar yerine getirmesi, sistemde ayarlama yapmas?, ok do?ald?.

Tabii ben bu yaz?mda, resmin sadece bir blmn vermi?tim.

O kadar ok yank? buldu ki, bugn resmin eksik kalan blmlerini de tamamlamak istiyorum. Zira genel alg?lama, sanki darbeleri asker kendi keyfine veya Washington'dan ald??? i?aretlere gre gerekle?tiriyordu.

Hay?r, i?ler o kadar basit de?il.

Askeri darbeye iten, zorlayan daima laik kesim olmu?tur.

Laik kesim ay?r?m? da ?yledir:

- Genelde CHP; sosyal demokrat politikac?lar. ?lerinde normal seimle hibir ?ey olamayacaklar?n? bilen, asker sayesinde kendine bir pozisyon sa?lamak isteyenler.

- Orta ve byk sermaye guruplar?.

- Emekli ve al??an yarg? brokrasisi.

- niversite ?retim yeleri.

- Emekli ve muvazzaf askerler.

- Medya.

Hepimizin de ortak bir hedefi vard?:

"Kendi kurdu?umuz bir sistemi payla?mamak..."

http://www.hurriyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri