forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ahmet_hakan_300Ertu?rul Özkök'ün Hürriyet'in hafta sonu ekine verdi?i röportajda, ba?örtülülerin içki içmesini tavsiye etmesini ele?tirmi?. Ahmet Hakan, “Çok farkl? ve cesur ?eyler söyleyen herkese, dünyay? de?i?tiren devrimci dü?ünür muamelesi çekemeyiz." diye yazm??...

AHMET HAKAN'IN HÜRR?YET'TE YAYINLANAN YAZISI

Her patavats?zl?k hikmet do?urmaz Ertu?rul Bey

MAGAZ?N figürlerinin en hafif uçukluklar? kar??s?nda bile “sayd?r babam sayd?r” oyununu oynamay? ihmal etmeyen benim gibi birinin...

Ertu?rul Özkök’te son zamanlarda ortaya ç?kan “Ajda Pekkan’?ms? duygu f??k?rmalar?”na kay?ts?z kalmas? yak???k al?r m??
Almaz tabii...
O zaman Ertu?rul Bey için de gelsin bakal?m “sayd?r babam sayd?r” oyunu...
* * *
Ertu?rul Özkök, Ay?e Arman’a verdi?i röportajda “Hayallerinizin s?n?r? hangi noktada?” sorusuna ?u yan?t? veriyor:
“S?n?r? yok! Mini etekle be? vakit namaz k?l?naca??n?, ba?örtüsüyle içki içilebilece?ini dü?ünen ve buna cüret eden kad?nlar?n ülkesini dü?lüyorum”.
Ard?ndan da bir “patavats?zl?k övgüsü” yap?yor.
Diyor ki:
“Galileo patavats?zd?. Caravaggio da, Michelangelo da, da Vinci de, Bernard Henri Levy de, Marx da. Said-i Nursi çok farkl? ve cesur ?eyler söyledi?i için bu kadar insan onu izledi. Bunlar cesur insanlar, içlerindeki tutkuyu ve inanc? takip ettiler, ettirdiler”.
* * *
Bir insan?n “çok farkl? ve cesur ?eyler” söyleme çabas? içine girmesi, elbette takdire ?ayand?r.
Ama bir ?art?m var:
“Çok farkl? ve cesur ?eyler söyleyen” herkese, “dünyay? de?i?tiren devrimci dü?ünür” muamelesi çekemeyiz.
“Patavats?zl?k” dedi?imiz ?ey öyle bir ?eydir ki...
Adam? bazen Galileo yapar, bazen de hezeyana gark eder.
“Patavats?zl?k” yaparak bazen Galileo olursunuz, bazen de sonuna kadar saçmalam?? olursunuz.
Önkabullerin d???na ç?kmak iyidir, ho?tur, güzeldir ama önkabullerin d???nda söylenen her söz “de?erli” de?ildir.
* * *
Hadi gelin, bu ba?lamda “ba?örtüsüyle içki içilebilece?ini dü?ünmek ve buna cüret etmek” meselesine bir bakal?m:
Ba??n? örten bir kad?n, her ?eyden önce bir iddiay? dile getirmektedir. Lisan-? hâl ile demektedir ki: “Ben inand???m din konusunda titizim. Dinin bütün kurallar?na uyma iddias?nday?m”.
?imdi böyle bir kad?n?n, dinin aç?k bir kural?n? çi?neyerek bu iddias?yla çeli?en bir tutum almas?n? neden “cesur bir davran??” olarak alk??layal?m ki?
Yaman bir çeli?kiden bir kahramanl?k destan? ç?kar m??
E?er amac? dikkat çekmek de?ilse ?arap içen ba?örtülü bir kad?n, çeli?kiler denizinde yüzen bir kad?nd?r.
Çeli?ki içinde yüzmek de bir tercihtir, sayg? duyar?z.
Benim itiraz?m, bu çeli?kiden bir “cesaret ana” öyküsü ç?karma çabas?nad?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri