forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

soruisareti_adamm"Bana sorarsan?z ekonomi tarihinin en büyük skandal? ve yolsuzlu?uyla kar?? kar??yay?z. Reyting yar???na hile kar??m??. Hem de y?llard?r."

 

YAVUZ SEMERC?'N?N GAZETE HABERTÜRK'TEK? YAZISI

Reytinge hile kar??m??


Bana sorarsan?z ekonomi tarihinin en büyük skandal? ve yolsuzlu?uyla kar?? kar??yay?z. Reyting yar???na hile kar??m??. Hem de y?llard?r. Baz? uyan?klar (yap?mc? veya kanal yöneticileri) televizyonlara reklam verenlerin tek ölçütü olan reytingleri belirleyen denek listesini ele geçirmi?ler. Gazeteport.com’un özel haberi dün do?ruland?.

Televizyon izleme Kurulu, reklam verenler ve kanal yöneticileri bir araya gelerek aç?klama yapt?lar. Me?er 2008 y?l?nda 2 bin 500 ki?ilik denek listesi birilerinin eline geçmi?. Her y?l denekler de?i?tirildi?inden ?u anda 800 denek aktif olarak sistemdeymi?. Onlar acilen devre d??? b?rak?lacakm??. ??in özeti ?u: Milyarlarca dolar bu deneklerden gelen bilgilere göre da??t?ld?.

Baz? kanallar (diziler) hak ettiklerinden fazla reklam ald?. Baz? kanallar ise hak etti?i reklam? alamad?. Tavsiyem basit: Yarg? ve kolluk kuvvetleri gazetecilerin geyiklerini dinleyece?ine bu denekleri parayla, rü?vetle ayarlayanlar? dinlesin. Milyarlarca dolar?n haks?z yere el de?i?tirmesine yol açanlar kimlermi? ortaya ç?kar?ls?n.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri