forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEHMET AL? B?RAND'DAN RIDVAN AKAR'A YANIT...

Aktif .

ridvan_birandR?dvan Akar'?n kendisiyle ilgili iddialar?na Mehmet Ali Birand'dan yan?t geldi. Birand, "Hayatta kimsenin hakk?n? yemedim" dedi.. 

Mehmet Ali Birand'?n Posta'daki k?esinde yay?nlanan yaz?s?.

Hayatta kimsenin hakk?n? yemedim... 

Bu belgesel konusunda baz? eski al??anlar?m sosyal medyada "Hepsini biz yapt?k, Birand geldi stne oturdu" yaz?lar? yaz?yorlar ve beni haklar?n? yemekle suluyorlar.
Konuyu bilmeyenleri ayd?nlatmak iin, k?saca bilgi vermek istiyorum.
Bu belgesel ba??ndan beri benim fikrimdi.
Bundan nceki tm belgesellerimde oldu?u gibi, 28 ?ubat Belgeselini olu?turma i?ini 32.GN'de al??an arkada?lar?ma verdim. Hepsi benimle birlikte al??an ve katk?lar?ndan dolay? maa? alan elemanlar?md?. Do?al grevleri buydu.
Ekip organize oldu, kollar? s?vad? ve birlikte al??maya ba?lad?k. Planlamas?nda olsun, ilk a?amadaki syle?ilerinde olsun, son derece de?erli katk?larda bulundular. Btn bu al??malar? da benim gzetimimde yapt?lar. Zaten ba?ka trls sz konusu olamazd? .
Yap?m, e?itli nedenlerle uzad?. Bu arada da ekibin bir blm ba?ka i?lere geti, ekibin ba??ndaki ki?i ise, kendine zg nedenlerle benden ayr?ld?.Hem de belgeseli yar?m b?rakarak ayr?ld?. Bunun zerine CNN TRK ile anla?t?m ve belgeseli onlar ad?na yapmaya ba?lad?m. Kanal?n maa?l? elemanlar?ndan yeni bir ekip kurdum, bizzat kollar? s?vad?m. Yola Talip Korkmaz ve Reyhan Y?ld?z liderli?indeki genlerle devam ettim.
Planlama de?i?tirildi. Ba?tan itibaren tm metinler yeniden yaz?ld?. Syle?i listesi yeniden dzenlendi ve 110 syle?inin yar?s? bu ekip taraf?ndan gerekle?tirildi. Daha nce gerekle?tirilmi? syle?ileri de ekledim ve izledi?iniz bu eser ortaya ?kt?. Jeneri?e de belgeseli bitiren ekibin ad?n? koydum. Gayet tabii ki bunca y?l sren al??mada eski ve yeni ekibin eme?i vard?r.  Hepsine de te?ekkr ederim.
Bana her?eyi syleyebilirsiniz, ancak beraber al??t???m ki?ilerin nn kapatt???m?, onlar? yceltmedi?imi ve haklar?n? yedi?imi syleyemezsiniz. rneklerini de herkes biliyor.


Mehmet Ali Birand/Posta

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri