forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

TALU: NE BELGELER GELD? DE YAYINLAMADILAR!

Aktif .

umur_talu_2Habertürk TV'de yay?nlanan Ak?am Raporu program?na konuk olan Umur Talu '?antaj' iddialar?n? yorumlad?. 

Can Atakl?'n?n iddialar?yla ba?layan medya ve 28 ?ubat tart??mas? Habertürk ekranlar?nda da gündeme geldi. 

Ertu?rul Özkök ve Zafer Mutlu'nun ba?ka türlü bir gazetecilik yapt???n? kaydeden Umur Talu, Can Atakl?'n?n iddialar?na benzer bir çok olay?n ya?and???n? söyledi.

Bahattin Yücel olay?n? bilmedi?ini söyleyen Talu ba?ka isimlere dikkat çekti. Eski Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer, eski bakanlar Uluç Gürkan ve Ya?ar Okuyan gibi isimlere de medya üzerinden ?antaj yap?ld???n? kaydetti. 

BU B?R ALI?KANLIK

"Bunun benzer o kadar çok olay var ki. ?nsanlar hepsini unuttu herhalde. Hep böyle yeni ba?tan ke?fediliyor. Burada gerçekler hep unutuluyor. Bir çok insan hakk?nda kartel medyas? tonlarca haber yapm??t?r. 28 ?ubat öncesi ve sonras?... Bu bir al??kanl?k bir t?ynet. Siz gazetecili?i bir silah olarak kullanmak için kulland???n?zda bu silah bir ?ekilde patlayacak tabi. Hayat?n garipli?i i?te bir çamu? yaratt???n?zda gün gelir sizin de aya??n?za bu çamu? bula??r. Aradan kaç y?l geçti hala o çamur izlerini konu?uyoruz.

ERDAL ?NÖNÜ, A. NECDET SEZER, YA?AR OKUYAN... 

Sadece Bahattin Yücel'e mi yap?ld? bunlar? Ben size baz? isimler sayay?m desinler ki"bana hiç yap?lmad?"... Erdal ?nönü, Ahmet Necdet Sezer, Uluç Gürkan, Ya?ar Okuyan... Bu insanlar? de?i?ik dönemlerde manüplatif haberlerle bindirildi. 'Ben bana gelen belgeyi yay?nlar?m' diyorlar ama ne belgeler geldi de yay?nlanmad?. Buraya ça??r?n muhabirleri de anlats?nlar. Ne haberler yay?nlanmam??t?r."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri