forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

D?Z?LER BEYN?M?Z? NASIL Y?YOR?

Aktif .

tv_adamEkranlarda boy gösteren en popüler 11 dizinin nöromarketing ölçümleri yap?ld? ve ortaya ilginç sonuçlar ç?kt?. Sabah Gazetesi TV Yazar? Yüksel Aytu? Thinkneuro taraf?ndan MediaCat için gerçekle?tirilen ara?t?rmay? kö?esine ta??d?...

 

Aytu?'un Sabah Gazetesi'nin Günayd?n Eki'nde yay?nlanan yaz?s?...

Diziler beynimizi nas?l yiyor?

Firmalar reklam verirken ya da kampanya olu?tururken art?k nöromarketing tekniklerini kullan?yorlar. Yani gönüllülerden kurulu bir denek grubunun, izledikleri kar??s?nda verdikleri bilinç d??? tepkiler, beyin dalgalar? izlenerek belirleniyor.

Böylece hangi dizinin neresine, ne zaman reklam verilece?i; hangi karakterin insanlarda ne etki yaratt??? ortaya ç?kart?l?yor.

hinknero adl? ?irket de MediaCat dergisi için böyle bir ara?t?rma yapm??. Ekranlarda boy gösteren en popüler 11 dizinin nöromarketing ölçümleri, beyin EEG'si tekni?iyle Türkiye'de ilk defa Thinkneuro taraf?ndan MediaCat için gerçekle?tirildi. 1-8 Mart günleri aras?nda yay?nlanan fragmanlar, ya?lar? 18-60 aras?nda de?i?en, 17'si kad?n 15'i erkek toplam 32 gönüllü dene?in kat?l?m?yla test edildi.

Türkiye'nin bilinçalt? kodlar?n?n analizinde sar?lma ve ten temas? ilgiyi yukar? çekiyor. Silahl? sald?r? s?ras?nda da izleyici dikkat kesiliyor. Dizilerde bu kadar çok ?iddet sahnesi yer almas?n?n bilimsel sebebi de bu olsa gerek...

YAZININ TAMAMI ?Ç?N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri