forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Fehmi Koru

fehmi_koru300Fehmi Koru, medyan?n baz? kesimleriyle sürekli polemik ya?ayan Ba?bakan Erdo?an'?n yeni bir sayfa açma konusunda istekli olabilece?ini yazm??... 

 

 

Fehmi Koru'nun bugünkü yaz?s?ndan ilgili bölüm... 

(...)

Bugüne kadar ili?kiler kavga-gürültü e?li?inde yürüdü. Daha do?rusu yürümedi. Medyaya demokrasilerde do?al olarak ayr?lan yeri münasip görmedi?ini belli eden iktidar, medyadan da gereken ilgiyi ve itibar? elde edemedi.

Yeni sayfa aç?labilir ve ili?kiler düzelebilir mi?

Elbette. Medyan?n içerisinde hiçbir biçimde yumu?amayacak, demokrasilerde al???lm?? düzlemde ili?kileri yürütmeye haz?r olmayan gazeteler ve yazarlar yine olacak; iktidar?n öndegelenlerinin can?n? s?kacak man?etler at?lacak, ters yorumlar yap?lacak... Ancak bunlara sab?rla ve teenniyle mukabele edilir, hesapla?ma siyaset ile medya aras?nda olmaktan ç?kar?l?p farkl? görü?lerin medyada çat??mas?na b?rak?l?rsa bundan iktidar kârl? ç?kar.

Medyayla beyaz sayfa m?? Olur mu, olur...

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri