forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 

fehmi-koruFehmi Koru, baz? gazetelerin Gezi Park? eylemleriyle ilgili yapt??? yay?nlar? 28 ?ubat'taki yay?nlara benzetti. 

Koru yaz?s?n?n sonunda, "?u son 15 günün yay?nlar? bas?n?n ibret müzesinde 28 ?ubat döneminin yay?nlar?yla yanyana sergilenecek cinsten..." diye yazm??.. 

....

Kendilerini ‘merkez’ olarak tan?mlayan medya öyle de?il; onlar? okuyan veya izleyenler, haberi yanl? verdi?ini, yorumlar?n tek tarafl? oldu?unu dü?ünmeden bunu yap?yorlar. Her okuduklar?n? ‘do?ru’ say?yor, her yorumun gerçeklere dayand???n? dü?ünüyorlar. Oysa ?u iki hafta boyunca ‘merkez’ say?lan medya organlar?n?n bir bölümü kendilerini propaganda mekanizmas?n?n âleti haline dönü?türüverdi.

Medyan?n yans?tt??? ‘Ak Parti iktidardan gitti-gidiyor’ hissiyle sokaklara döküldü pek çok insan... Kom?ular?na, çal??t?klar? devlet daireleri ve i?yerlerindeki kendileri gibi dü?ünmeyenlere ho?görüyü s?f?ra indirerek...

Hadi eskiden ‘and?ç’ korkusuyla yap?yorlard? bunu, ?imdi niye?

?u son 15 günün yay?nlar? bas?n?n ibret müzesinde 28 ?ubat döneminin yay?nlar?yla yanyana sergilenecek cinsten...

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri