forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Fehmi Koru'dan TV sahipli?i iddias?...

Aktif .

taha-kivancFehmi Koru, Taha K?van k?esinde Gezi Olaylar?'yla ba?layan tart??maya ilgin bir yorum getirdi.. 

Koru'ya gre, gezi olaylar? baz? televizyonlar?n as?l sahiplerinin kimler oldu?unu sorgulamay? gerektiriyor... 

Koru'nun "Hedef K?l?daro?lu muydu?" ba?l?kl? yaz?s?n?n son blm ?yle...

(...) 

Siz ne ?kard?n?z bu olaydan bilemem tabii, ama ben olaylar?n grnen taraf?ndan ok perde gerisinin nemli oldu?u sonucuna bir kez daha vard?m.

Politikac?lar aras?nda eskiden beri Kulis okuyan ok; 20 gndr ya?ananlara komplo gzyle bak?yorlarsa kendime elbette pay ?kart?r?m. Ke?ke o sonuca nas?l var?ld???n? ileride evrilecek bir belgeselden de?il de hemen aktaracaklar? bilgilerden ?renebilsek...

Bir dostum, "Herhalde bir ?eyin fark?na varm??s?nd?r" dedi. Merakland?m. Dostuma gre, 20 gn boyunca yap?lan yay?nlar baz? gazeteler ve televizyonlar?n bilinen sahiplerine ait olmad???n? ispatlam??... "Hatta baz? holdingler bile..." dedi ayn? dost; ?u soruyu ekleyerek: "Bildik sahiplerine ait olsalard?, hi byle davran?rlar m?yd??"

Ne demek istiyor siz anlad?n?z m??

 

Giderayak ?unu da syledi: "Kemal K?l?daro?luyla kar??la??rsan Tayyip Erdo?ana te?ekkr borlu oldu?unu duyur; kendisini de o kurtard?. Yine de koltu?una mukayyet olsun..."

Yaz?n?n tamam? iin t?klay?n: http://haber.stargazete.com/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri