forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ertugrul-ozkokO dönemde Ba?bakan'a yap?lan küfürleri görmezlikten geldiklerini yazan Özkök, geçti?te yapt?klar? hatalar? bugün olanlara referans gösterdi...  

"(...) 

Evet, geçmi?te hatalar?m?z oldu.

Ba?örtülü k?z?n ikna odas?ndaki ?st?rab?n? anlayamad?k.

Evet, 28 ?ubat'ta baz? insanlara yap?lan haks?zl?klara daha yüksek sesle itiraz edebilirdik.

Evet, o günlerde komutan?n biri ülkenin ba?bakan?na "P..." dedi?i zaman, tek cümlelik bir sitem yerine "Sen kim oluyorsan lan" diye hayk?rabilirdik.

Evet, tek bir "Ordu göreve" pankart?na kar?? bir milyon sesi yükseltebilirdik.

Evet, bir komutan sivil rejime muht?ra vermeye, ültimatom yazmaya kalkt???nda, "Haddini bil"demeyi bilmeliydik.

Evet, bütün bunlar? yapmal?yd?k.

Baz?lar?m?z yapt?, baz?lar?m?z dilinin ucuyla yapt?.

Baz?lar?m?z ise hiç yapmad?.

Hatal?yd?k...

O yüzden özürlüyüz, mahcubuz... O geçmi?le iftihar etmiyoruz... 

***

Ama geç olsa da ö?rendik... 
Art?k ba?örtülü k?zlar?n, kad?nlar?n mahallelerinde dola??yoruz.
Onlar da bu mahallelerde dola??yor.
Art?k konu?uyoruz. Onlar da bizimle konu?uyor.
?tiraz?m?z?n en hararetli an?nda, mesela bir Miraç Kandili’nde simit da??tmay? ö?rendik.
Kutlu Do?um Haftas? batm?yor, biz de kutluyoruz. Kandillerde biz de mesaj at?yoruz, bize de mesaj at?l?yor.
Siyaset alan?nda askerin “A”s?na bile tahammülümüz yok.
Avrupa Birli?i’ne tam üyelik yürüyü?ünde en ön saftay?z.
Ço?ulcu bir demokrasinin k?ymetini, çok ama çok daha iyi biliyoruz.
Seçimle iktidara gelmi? AK Parti’nin “me?ruiyeti” konusunda en küçük ?üphemiz yok.
Ba?bakan Erdo?an’?n yapt??? iyi i?leri asla inkâr etmiyoruz.
Ama itiraz?m?z var. 

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri