forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi-koruErtu?rul Özkök,"Muhtar bile olamaz dedi?im için utanm?yorum" ?eklindeki ele?tirisine Fehmi Koru'dan cevap geldi. Koru, Özkök'ü kastederek, "Utanmalar? da yok" dedi. ??te Koru'nun bugünkü yaz?s?ndan ilgili bölüm ?öyle.. 

Hay?r, utanm?yorlarm??... Bir kuple ?iir okudu?u için hapse dü?üp siyasi yasakl? hale dü?tü?ünde, gazetelerinde, kendisi
için, ‘’Muhtar bile olamaz’’ man?etini atanlar?n utanmad???n? söylemi?ti ya Ba?bakan Tayyip Erdo?an, ona cevap
veriyorlar... Utanm?yorlarm??...
O da utanm?yormu?, öbürü de...
Ba?bakan Erdo?an da onu söylemi?ti zaten; ‘’Utanm?yorlar’’ demi?ti...
28 ?ubat döneminde att?klar? man?etler, Ak Parti’yi kapatma davas? iddianamesine malzeme olsun diye yapt?klar?
haberler ile yorumlar için de utand?klar?n? sanm?yorum...
Kendi meslekta?lar?n? ite kurda hedef haline getirece?ini bile bile haberlere altl?k olarak kulland?klar? ‘and?çlar’,
yay?mlad?klar? ‘’?erefsizleri tan?y?n’’ ba?yaz?lar? için utan?yorlar m?d?r? Hay?r, hiç sanm?yorum...
Genç ya?ta kalbi k?r?k hayat?n? kaybetmi? bir sanatç?y? gurbet ele sürgüne gönderen yalan haberlerin keffareti Paris’teki
mezar? ba??na bir buket çiçek b?rakarak ödenmemi? miydi?
Tayyip Erdo?an’a ‘’Muhtar bile olamaz’’ demelerinin ne sak?ncas? var, sonradan ba?bakanl??a kadar yükselmi?
oldu?una göre? Hem bak, onun da öbürünün de, bugünleri ‘öngören’ yaz?lar? da varm??...
Fazla üzerlerine giderseniz, ‘’Bizim sayemizde ba?bakan oldu’’ bile diyebilirler...
Utanman?n bir mazhariyet, bir yücelik belirtisi oldu?unu bilmeyenden ne beklersiniz ki?

http://haber.stargazete.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri