forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

28 ?ubat'?n aktif gazetecileri neden Do?an Medyas?'nda?

Aktif .

fehmi-koru28 ?ubat soru?turmas?nda s?ran?n medyaya geldi?i yönündeki iddialara Fehmi Koru'dan yorum geldi. 

Fehmi Koru, bir dönemin kudretli medya patronu Cem Uzan'?n Taraf Gazetesi'nde yay?nlanan röportaj?na at?f yaparak ?u de?erlendirmede bulundu: Uzan’?n gazetesini 28 ?ubat sürecinde askerlerin emrine sunan yönetici konumundaki gazeteciler, ne tesadüftür ki, bugün Do?an grubu gazetelerinde baya?? önemli konumdalar. 28 ?ubat’?n en karanl?k günlerinde uyku kaç?ran Hürriyet ve Milliyet man?etlerini atanlar da öyle... 

Fehmi Koru'nun Cem Uzan'?n aç?klamalar?na yönelik de?erlendirmeleri ?öyle...


(...) Dönemin önem ta??yan üç büyük medya grubu vard?: Do?an, Bilgin ve Uzan gruplar?... Bunlardan ikincisinin patronu Dinç Bilgin ile yöneticilerinden Can Atakl? ve Ergun Babahan o dönemde sistemin nas?l i?ledi?ini y?llardan beri anlat?yorlar... Onlar?n anlat?mlar?na yeni bir tan?kl?k daha kat?ld?: Uzan grubunun patronu Cem Uzan... Gazetesi yöneticilerinin, man?etleri, bir komutandan ald?klar? talimatla belirlediklerini söylüyor Cem Uzan... 


Henüz Do?an grubundan bir tan?kl?k da, geçmi?e dönük bir de?erlendirme de i?itmedik... 
Do?an grubunun gazeteleri ve televizyon kanallar? 28 ?ubatç? tuzaklarda kullan?lmad? m?? Askerler Sabah ve Star gazetelerini önemsediler ve onlar üzerinde bask? kurdular da, Hürriyet ve Milliyet’i kendi hallerine mi b?rakt?lar? Dinç Bilgin ile Cem Uzan talimat verilmek üzere Genelkurmay’a ça?r?ld? da, Ayd?n Do?an Aslanl? Kap?’dan hiç mi geçmedi?

Uzan’?n gazetesini 28 ?ubat sürecinde askerlerin emrine sunan yönetici konumundaki gazeteciler, ne tesadüftür ki, bugün Do?an grubu gazetelerinde baya?? önemli konumdalar. 28 ?ubat’?n en karanl?k günlerinde uyku kaç?ran Hürriyet ve Milliyet man?etlerini atanlar da öyle... 
Emin olun, kimsenin yarg?lanmas?na gönlüm raz? de?il; ancak akl?m da bu duyars?zl??? kald?ram?yor i?te... 

YAZININ TAMAMI ?Ç?N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri