forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

CHP'ye yak?n medyan?n tek derdi var... Ba?bakan Erdo?an...

Aktif .

fehmi-koruStar gazetesi yazar? Fehmi Koru, CHP'ye yak?n gazetelere ynelik ele?tirel bir yaz? kaleme ald? ve nemli bir konuya dikkat ekti. 


Koru, gazete ismi vermeden yapt??? ele?tiride CHP'ye yak?n bas?ndaki tek meselenin Ba?bakan Erdo?an oldu?unu vurgularken bunun utan?lacak bir durum oldu?unu yazd?.

Koru, CHP'nin AK Parti'nin retti?i gndemin pe?inde srklendi?ini savunurken CHP'ye yak?n gazetelerin de ayn? ynde ynde hareket etti?ini savundu.  

"Gerekten hazin bir durum bu anamuhalefet partisi iin... Hi de?ilse CHPli medya, CHPli oldu?u bilinen Ak Parti kar??t? kalemler, biraz olsun kendi partileriyle ilgilenseler iyi olacak..."

??te Koru'nun yaz?s?ndaki ilgili blmler... 

(...) 
Dn CHP yanl?s? bir gazeteye gz gezdirirken dikkatimi ekti: Gazetede k?eleri tutanlar?n neredeyse hepsi, hep bir a??zdan, hep ayn? ki?iyle ilgili bir ?eyler yazm??t?...
Ba?l?klar? de?i?se de, yaz?lar?n btn, tek bir ki?iyle ilgili...
O ki?inin ad?: Tayyip Erdo?an...
Merak bu ya, ayn? gazetenin bir haftal?k koleksiyonunu gzden geirdi?imde de ayn? tabloyla kar??la?mayay?m m??
Dnyada, blgemizde ve lkemizde zerinde kalem oynatmaya de?er nice olay geli?irken, CHPyanl?s? meslekta?lar,
dikkatlerini Ba?bakan Tayyip Erdo?an zerinde yo?unla?t?rm??...
CHPde daha nce ihra edilmi? bir belediye ba?kan? k?rm?z? balmumuyla partiye davet edilmi?... O da yuvaya dnmenin
sevincini payla?s?nlar diye binlerce taraftar?n? mitingte bulu?turmu?... Partinin genel merkezinde genel ba?kanla yeni
CHPli belediye ba?kan? elele foto?raf ektirmi?ler... lkenin en byk kentinin ynetimine talip CHP rozetli politikac? as?l
hedefinin Trkiyeyi ynetmek oldu?unu iln etmi?... Partinin gl isimlerinden biri ayn? grev iin onun kar??s?nda
yar??a kat?ld???n? yeniden duyurmu?...
Hay?r, bunlar?n hibiri yaz? konusu yap?lmam?? CHPli yazarlarca...
Varsa yoksa Tayyip Erdo?an...
Rakibi olsam k?skanl?ktan atlard?m.
Kemal K?l?daro?lu ve CHP ile dayan??ma iin ?stanbula gelmi? bulunan Sosyalist Enternasyonalden konsey yeleri
Getirin gazetelerinizi, bakal?m bugn size yak?n isimler neler yazm??? dese, evsahibi CHPlilerin utanmas? gereken bir durum bu.
Gndem belirleyemeyen bir parti CHP... Hemen her konuda gndemi Ak Partiye kapt?rm?? grnyor. Yapt??? ve yapmad???yla her gn Tayyip Erdo?an konu?uluyor, CHP ve yneticilerinin medyada esamisi okunmuyor...
?yi bir ?ey mi bu? Siyaset ileti?imcilerine sormal?...

Yaz?n?n tamam?n? okumak iin t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri