forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

BAZI GAZETEC?LER KEND? PATRONLARINI TASF?YE ED?YOR...

Aktif .

tahakivancEkrem Dumanl?'n?n yaz?lar?yla ba?layan 'Tasfiye edilecek gazeteciler' tart??mas? her geen gn yay?l?yor. Taha K?van k?esinde medyayla ilgili analizler kaleme alan Fehmi Koru, bugnk medya dzenin 1960 darbesinden sonra olu?turuldu?u konusunda ?srarl?...

"Baz? gazeteciler kendi patronlar?n? tasfiye ediyorlar... Patronlar?ndan bu kadar m? nefret ediyorlar sahi?" diye bitirdi?i yaz?s?nda Koru ?u gr?leri dile getirmi?...

Medyada bugn yrrlkte olan dzenin 27 May?s (1960) sonras?nda ihtillciler taraf?ndan olu?turuldu?una inan?yorum ben. Bir bankan?n paras?yla 'nc' ad?nda bir gazete ?kard? ihtillciler; bugnlerde e?itli gazetelerde k?eleri tutan ya?? kemale ermi?lerin o?u o gazetede grev alm??t?r.
nc'nn tespit edebildi?im ana kadrosu ilgin isimlerden olu?uyor: Yaz? i?leri mdr Altan ymen, istihbarat ?efi Oktay Ek?i'ydi. Orhan Duru, Nilfer Yal?n, Oktay Kurtbke, Mustafa zkan, Mete Akyol, Mehmet Ali K??lal?, Mustafa Ekmeki, Ya?ar Aysev, Erdo?an Tokatl?, H?ncal ve cal Ulu karde?ler...
Kadrodan Altan ymen ile Oktay Ek?i 27 May?s sonras?n?n Kurucu Meclisi'nde yelik de yapt?lar. Arkas?ndaki sermaye ekilip nc gazetesi ynetim de?i?ikli?ine u?ray?nca, Altan Bey Bonn'a bas?n ata?esi, Oktay Bey de Londra'ya bykelilik mahalli ktibi olarak atand? (1962). Altan ymen ile yurda drt y?l sonra ayn? gn dnd?n Oktay Ek?i'nin anlat?m?ndan biliyoruz...
Yukar?daki kadro sonraki y?llarda gazete ve dergilerde nemli konumlara gelerek kendilerinde 'umut' grdkleri genlere de el verdi... Bir rnek: ?imdilerde Hrriyet'te orta sayfay? i?gal eden yazar, mesle?e, nc kadrosunun 12 Mart (1971) ncesinde ?kard??? 'Yank?' dergisinde Ankara'da ba?lad?; y?llard?r Sabah'?n orta sayfas?n? i?gal eden nc kadrosundan H?ncal Ulu'un ?kard??? 'Erkeke' dergisiyle ?stanbul'a geti. ?imdi de nc kadrosundan Oktay Ek?i'nin ba?yazar? oldu?u Hrriyet'te...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri