Yazdır

Aktif .

ahmet-tasgetirennAhmet Ta?getiren'in Bugn Gazetesi'ne veda yaz?s?...

??te Ta?getiren'in Bugn gazetesinde yay?nlanan veda yaz?s?... 

"Bugn veda gn. Uzun yazmayaca??m.

Gelinen noktada, Bugn'de yaz? hayat?m?n zorla?t???n? ve byle bir vedan?n ka?n?lmaz hale geldi?ini d?nyorum.

Ben AK Parti'yi Trkiye'nin, son 60 ksur y?ll?k hayat?n?n bir kazan?m? olarak de?erlendiriyorum. Ayn? ?ekilde Hizmet Camias? dahil btn hizmet yap?lar?n?n, Trkiye'nin iyilik yolunda ilerlemesinin nemli unsurlar?ndan oldu?una inan?yorum.

Son srete AK Parti Hkmeti ile Camia aras?nda ya?ananlar?n, iki yap?y? da y?pratmadan sonlanmas? iin aba sarf ettim. Ama son hadisenin de getirdi?i kopu? nlenemedi.

Trkiye hangi boyutta ve nereye uzan?rsa uzans?n yolsuzluklarla mcadele etmeli. Ama ben son operasyonu sadece bir yolsuzluk operasyonu olarak grmedim. Bu, ba?ka bir sava??n uzant?s? bana gre. Ve ben o noktada gazetemin genel yay?n izgisi ile ok farkl? duruyorum. Sondan bir nceki yaz?m "Allah'tan hay?rl?s?" diyerek bitiyordu.

Bugn de diyece?im odur: Allah'tan hay?rl?s?. Rabbim niyeti hay?r olanlar? korusun.

Allah'a emanet olunuz."

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri