forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

?nternet kar??s?nda gazeteler ne yapmal??

Aktif .

internet-gazeteGazeteler internet kar??s?nda zor gnler geiriyor. Son dnemde kkl gazeteler bas?l? versiyonlar?ndan vazgeip internete kaymaya ba?lad?. 

Peki gazeteler internete kar?? daha fazla ne kadar dayanacak? ??te bu sorunun cevab?n? hi kimse net olarak veremiyor. Kesin olan bir ?ey var ki, yak?n bir gelecekte daha ok gazete kap?s?na kilit vurup internette varl???n? devam ettirecek. 

Fehmi Koru, Star Gazetesi'ndeki Taha K?van k?esinde internete yenilen gazeteleri ele alm??. 

"Galiba bir devir yava? yava? kapan?yor gazetecilikte..." diyen Koru, gazetelerin yava? yava? internet versiyonuna geece?ini yazm??.. 

(...) 

Galiba bir devir yava? yava? kapan?yor gazetecilikte...

?ngilterenin en nemli gazetelerinden biri Guardiand?r. Onun da bas?l? nshas?n?n fi?inin ekilmesine az bir sre kald?. Bir y?l nce Kapand?, kapan?yor haberleri ?kt???ndaGuardianynetimi, Hay?r, nihai karardan nce bir deneme daha yapaca??z demi?ti. ?ngiliz gazetesi olmas?na ra?men, oraya zel haberlerle ABD pazar?n? hareketlendirecek bir denemeydi planlanan...

Sebep ne? Sebep ml... Guardian?n y?ll?k zarar? 44 milyon Sterlini geti (yakla??k 160 milyon TL). ?srailde hayat?n? srdren isim sahibi Arcadi Gaydamak ile resmi RIA Novosti Ajans? bile ykn kald?ramaz oldu Moscow Newsun... CSMu ?karan kilise rgt de, tamamen ml d?ncelerle, bas?l? nshadan vazgemi?ti.

Dkkn?n btnyle kapat?lmamas?n? sebebi reklmlar?n gelmeye devam etmesi... Gazetecilerin maa?lar?n? deyip sahibine bir miktar kr b?rakacak kadar reklm geliyor, fakat k??t ve bask? masraflar?na yetmiyor para girdisi... Ynetimler de, basmaktan vazgetikleri gazeteleri internette canl? tutuyorlar...

Pek ok gazetenin k?beti CSM ve Moscow Times gibi olacak...

Kt m? Hay?r, de?il. ?nternet gazetelerinin daha iyi gazetecilik rnekleri vereceklerine inan?yorum. Sonuta masraflar? azalt?lm?? bir operasyona dn?nce gazete ?karma i?i, bir de haberleri kesme saati bask?s?ndan kurtulunca, 24 saat boyu kendini yenileyen, habercilikte televizyonun nne geen, gerekti?inde uzun ve ayr?nt?l? incelemelere yer verebilen bir mecra haline gelinecek...

Sonuta reklm pastas? bymyor, dijital medyaya kay?yor...

Dnya nfusunun yzde 40?na ula?t? internet kullan?c?s? say?s?; geometrik bir h?zla art?yor... Trkiye nfusunun yar?s? internetle ha??r ne?ir grnyor; on y?lda yzde 1750 art?? sz konusu... Twitter,Facebook gibi yayg?n ilgi gren programlar? kullananlar?m?z dudak uurtacak yo?unlukta. 2013te 11 milyon 337 bin 505 Twitter kullan?c?s? vard? Trkiyede...

al??an say?s?n? azaltarak kapanmay? ba??ndan savu?turma gayretinde bizde baz? az satan gazeteler; yle yapacaklar?na, Moscow Times?n yolunu izleseler daha ak?ll?ca olmaz m?? 

Yaz?n?n Tamam? ?in T?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri