forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

internet-dunyaTrkiye'de Yeni internet dzenlemesiyle ilgili tart??malar srerken, dnyada ise benzer bir tart??ma ya?an?yor. Ancak bizdeki gibi de?il. 

Dnyadaki tart??ma daha ok lkelerin gvenli?i konusunda yo?unla??yor. Avrupa Amerika'n?n internet zerindeki hakimiyetinden duydu?u rahats?zl??? yeni birtak?p ad?mlar atarak y?kmaya al???yor. 

Fehmi Koru, bugnk Taha K?van k?esinde ?unlar? kaleme alm??. 

"Yar?n nemli bir geli?me bekleniyor: Almanya Ba?bakan? Angela Merkelin ?kaca?? Fransa gezisinde Cumhurba?kan? Franois Hollande ile gr?ece?i konular?n ilk s?ras?nda internet yer al?yor nk. Merkel?nternet trafi?i ABD zerinden geti?i iin btn haberle?melerimiz merakl? gzlere a?k; bunu engelleyelim gr?yle haz?rlad??? teklifle Parise gidiyor...

Cep telefonu Amerikan istihbarat?nca dinlenmi?ti Merkelin; meraklanm??, internet zerinden yapt??? btn yaz??malar?n da ABDye mutlaka u?rad???n? ?renmi?... ?imdi bu yanl??l??? ortadan kald?rmak istiyor ve bunun iin Fransay? yan?na al?p bir Avrupa ileti?im a?? kurma giri?iminde bulunuyor.

Edward Snowden adl? CIA al??an? gizli belgeleri al?p medyaya verince ABDnin herkesi dinledi?i ortaya ?km??t?; Avrupa lkeleri o gn bugndr alarm halinde.

Geen hafta Avrupa Komisyonu internet zerindeki ABD tekelini ortadan kald?rmak iin harekete geti. Yay?nlanan bildiri okundu?unda, Avrupan?n ABDye gvensizli?inin her sat?ra sindi?i grlyor."

Yaz?n?n tamam?n? okumak iin t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri