forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi-koru-gozlukDemek ki, art?k iktidarlar internet zerinden indirilip bindirilecek ve bunun ad? demokrasi olacak...

Fehmi Koru'nun Star Gazetesi'nde yay?nlanan yaz?s?... 

Demokrasiye alenen tecavz

Sizler nem vermiyor olabilirsiniz, ama Trkiyede belli evreler, siyasi partilerden baz? isimler, internet zerinden bugn a?klanacak mthi? bir if?aat? heyecanla beklemekteler... Alt?n vuru? de?erinde bir if?aat?...

Anamuhalefet partisinin nemli bir ismi, erkenden heyecanlan?p, Tayyip Erdo?an 30 Marttan nce gidebilir a?klamas? bile yapt?.

Ne gzel. Art?k siyasi partilerin grevini, kimlerden te?ekkl etti?ini bilmedi?imiz, ortada grnmeyen, ancak hkmet devirecek, ba?bakan ka?rtacak apta etkisi bulunan hayali bir g alm??a benziyor... Trkiye, son drt ay?, o gcn dayatt??? bir gndemin pe?inde srklenerek geiriyor.

yle anla??l?yor ki, o g, ?imdiye kadar sebep oldu?u kafa kar???kl?klar? yetmezmi? gibi, bu hafta ierisinde sahneye koyaca?? yeni marifetleriyle, pazar gn yap?lacak seimin sonular?n? etkileyecek...

Tarihin en kalabal?k mitingi; her gidilen yerde meydanlar?n dolup ta?mas?... Bir nceki seimde her iki semenden birinin oyunu alm?? olmak...

Btn bunlar bir yana, internet zerinden devreye sokulacak marifetli yoknaz bir yana...

Demek ki, art?k iktidarlar internet zerinden indirilip bindirilecek ve bunun ad? demokrasi olacak...

Oysa demokrasi, milletin iradesinin en sa?l?kl? siyasi zeminde olu?tu?u, olu?an tercihlerin hibir g?ll?g?? araya girmeden sand??a yans?d??? sistemin ad?d?r. Birka gn sonra sand??a gidilecek lkemizde tercihlerimiz bir atmosfer kirlili?ine ?imdiden muhatap... Beklenen, atmosferin biraz daha kirletilmesi...

Elbette bunu yapanlar?n hepimizin ola?anst hassas oldu?u konular? ka??d?klar?n? ve bunu iyi niyetle yapt?klar? iddias?nda bulunduklar?n? ben de biliyorum. Yolsuzluk konusuna dikkat ekiyor ve hassasiyeti srekli diri tutuyorlar; ama bunu demokratik hukuk devletlerinde al???lm?? usullere uygun bir biimde yapma niyetleri yok.

Yntemleri, vurup kamak...

Niyetleri hukuki srecin i?lemesini izlemek de?il, o kadar sab?rlar? yok; hedefleri ise pazar gn sand??a yans?yacak tercihleri etkilemek...

Bunun iin kafa kar???kl??? yaratmak onlara yeterli geliyor...

Kim bunlar?

Tezvirata hedef seilen iktidar partisinin lideri kampanya boyunca a?z?ndan belli bir evreyi d?rmedi?i, o evreyle irtibatl? bilinenler de haber ve yorumlar?yla kendilerine atfedilenleri benimser grndkleri iin, sorunun kolay bir cevab? var. Ancak o cevab?n gere?i btnyle a??a vurdu?u kanaatinde de?ilim.

Btn aksine iddialara ra?men, ?u s?rada siyasi atmosfer kirlili?ine sebep olan geli?melerin nnde kim veya kimler grnrse grnsn, arka planda yabanc? yzlerin varl???n? seziyorum.

CIA ddk al?c?s? Edward Snowdenin gazeteci Glenn Greenwalda sa?lad??? belgeler, CIA/NSAile GCHQ rgtlerinin lkeleri istikrars?zla?t?rma operasyonlar? dzenledi?ini de?ifre etti. zerineSECRET/SI/REL TO USA, FVEY notu d?lm? bir kullanma k?lavuzu bile var bunun... Trkiyede son birka ayd?r yrtlen, o k?lavuzda anlat?lanlar?n uygulanmas?; bir operasyon bu...

Muhtemelen ilk seim uygulamas? Trkiye zerinde deneniyor... Oyuna gelirsek ve ba?ar?l? olurlarsa bizden sonra pek ok lke daha bunlar?n tecavzlerine u?rayacak, bir daha dzgn ve dil bir seim yz grmeyecektir.

Pskrtmek mmkn m tecavzcleri? Yoksa soruna do?ru te?his konulamad??? iin yanl?? yntemler seildi ve ba?ar?s?zl?k mukadder mi?

Ben hl umutluyum.

http://haber.stargazete.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri