forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ertugrul-ozkok-maymunFehmi Koru'nun Star gazetesinden Habertürk'e transfer olmas? ilginç tart??malara neden oldu. Koru'nun transferini yorumlayan Ertu?rul Özkök, "Eski Türkiye’ye ho? geldin Fehmi Abi..." diye yazd?...

??te Pop Sosyolo?un Fehmi Koru'nun transferiyle ilgili yorumlar?... 

"?imdi ilginç bir geli?me var. Kendini yeni merkez ilan eden mahallenin önemli bir figürü, eski dedikleri merkeze ta??n?yor.Ben eskiden beri Fehmi Koru’nun gerçek yerinin buras? oldu?unu dü?ünüyorum. Zekâs?, k?vrakl???, arzular?, ambisyonlar? buna müsaitti... ?imdi ne yapaca??n? merakla bekliyorum.

FEHM? KORU, AK?F BEK? M? OLACAK AHMET HAKAN MI?

Önünde eski mahallesinden buraya ta??nm?? ba?ar?l? iki örnek var.
Biri Ahmet Hakan, öteki Akif Beki...
E?er benim gibi biraz pop olmak ve daha yayg?n bir kitleye seslenmek istiyorsa,
tabii ki modeli Ahmet Hakan olmal?...
Eski mahalleyle de aray? bozmadan, Fehmi Abi imaj?na uygun, daha a??rba?l?,
daha az pop bir tarz? benimsemek isterse, rol modeli Akif Beki...

"ESK? TÜRK?YE"YE HO?GELD?N FEHM? AB?!

Fehmi Koru zeki bir meslekta??m?zd?r. O nedenle büyük bir ?ans? var.
Kendi ad?yla Akif Beki, Taha K?vanç takma ad?yla da Ahmet Hakan tarz?n?
deneyebilir.
?kisinde de ba?ar?l? olaca??na eminim.

Mahallemize, yani öteki mahalledekilerin deyi?le “Eski Türkiye’ye” ho? geldin
Fehmi Abi...

Buras? çok keyifli, çok e?lenceli bir mahalledir. Hep diyorum: Bir gün herkes pop
gazetecili?in dayan?lmaz hazz?n? tadacak...
Mesle?in nirvanas? oras?d?r...

Allah geride kalan arkada?lar?m?z? da o s?k?nt?l? mahalleden bir an önce kurtars?n.
Belki bu sayede yeni ba?bakan?n uça?? da biraz renklenir, ?enlenir..."

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri