forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

SERDAR TURGUT: "STAR HABER'? REYT?NG B?R?NC?L??? MAHVEDECEK"

Aktif .

"Star televizyonunun ana haber blteni de reyting birincisi olman?n getirebilece?i tm felaketlerden nasibini alm?? gibi gzkyor. Notlar?m aras?nda yer alan birka haberi syleyeyim size: Azeri kad?nlar Trkiye'ye gelmi?. Hepsi de lkelerinden bir para toprak getirmi?. Bunlar? toplay?p bir kutuya koyup U?ur Dndar'a hediye etmi?ler. "

SERDAR TURGUT'UN AK?AM'DAK? YAZISINDAN B?R BLM

 

Medya bir tehdit haline geldi...Grip salg?n? acaba gerek mi?

 

AKP grup toplant?s?nda yapt??? konu?mada Ba?bakan, ekonomi ile ilgili raporlardan medyan?n olumsuz tek cmleyi ay?klay?p bunun zerine grlt yapt???n? syledi. Bence bu kez hakl?. nk medyada kt haberin sat???n?n iyi olaca?? yolunda bir inan var ne yaz?k ki...

 

Felaket haberlerinin daima daha fazla ilgi ekti?i ?phesiz de ama bu byle diye bizler her olayda ne kadar detay da olursa olsun haberin en kt yan?na konsantre olursak bir sre sonra sanki tm haber sadece ktlkten, felaketten ibaretmi? gibi bir d?nce hakim olabilir...

 

Domuz gribi krizi olarak adland?r?lan salg?nda da bu oluyor.

 

Haberlere bak?l?rsa dnya byk bir tehdidin alt?nda gibi gzkyor.

 

Bir tr salg?n oldu?u kesin ama kt habere konsantre olan gazeteciler yznden tehdidin boyutunun ne oldu?u ve asl?nda neler ya?and???n?n fark?nda de?iliz biz.

 

Ba?tan ?unu syleyeyim; Amerika'da her y?l grip a??s? nedeniyle lenlerin say?s? bu grip salg?n?ndan lenlerden fazla.

 

Ayr?ca ?u da var, yine Amerika'da her y?l mevsimsel griptan yani rutin gripten 30 bin ki?i lyormu?.

 

Yani vcudunun direnci zaten d?k olan nfus, grip virs kapt???nda hemen tedaviye ba?lanmazsa, bu gruptan lmler o dzeyde zaten her y?l oluyormu?.

 

Bu son salg?nda da lenlerin hemen tm tedavi imkanlar?ndan uzak blgelerde ya?ayan insanlarm??. Durum byleyken tabii ki tedbirler al?ns?n, salg?n? hafife almayal?m ama 'Kt haber satar' diye olay? abartmaya da gerek yok.

 

TRK MEDYASI FELAKET TELLALIDIR

 

Trk medyas? felaket tellal?d?r. Olumlu geli?meleri hep kk grr ve olay?n sadece kt yanlar?na konsantre olur. Okuyucu da bunu talep eder maalesef. Bir tr mazo?izm bu. Bir asker ?ehit olur televizyon kanal? ?ehidin cenazesinde a?layan ocu?unun grnmn verir dakikalarca. Bunun haber olan ne yan? var anlam?yorum. Babas?n?n lmne a?layan bir ocuk neden haber olsun ki?.. Bu son derece rutin bir ?ey, ama izleyicinin arabesk zihni byle ?eylere bay?l?yor. Haberi de diziler gibi a?lamak iin seyrediyor. Yeri gelmi?ken Star Haber ile ilgili birka laf etmek zorunday?m.

 

STAR HABER'? REYT?NG B?R?NC?L??? MAHVEDECEK

 

H?ncal Ulu bir sre nce yazd?yd?. Bir gn Enis Batur kendisini arayarak bir daha hibir kitab? hakk?nda k?esinde yaz? yazmamas?n? istemi?. H?ncal da 'Neden?' demi?. Gelen cevap ?u: nk sen yaz?nca kitab?n sat??lar? art?yor. Benim iin olabilecek en kt geli?me kitab?m?n ok satanlar listesine girmesidir.

 

Gayet hakl? bir tav?r. Dnyada ok satanlar listelerinde bulunan kitaplar?n o?unun zeka seviyelerinin ok d?k oldu?unu bilen bir insan olarak Enis Batur'un kayg?s?n? tamamen anl?yorum...

 

Star televizyonunun ana haber blteni de reyting birincisi olman?n getirebilece?i tm felaketlerden nasibini alm?? gibi gzkyor.

 

Notlar?m aras?nda yer alan birka haberi syleyeyim size: Azeri kad?nlar Trkiye'ye gelmi?. Hepsi de lkelerinden bir para toprak getirmi?. Bunlar? toplay?p bir kutuya koyup U?ur Dndar'a hediye etmi?ler. O da ana haber de ekrana dnp bu kutsal hediyeyi stdyonun en k?ymetli yerine koyacaklar?n? (Bu da ne demekse, o kutu ?imdi nerede duruyor! Bunu bilmek halk?m?z?n hakk?d?r. Ben de halk?n ?karlar?n?n savunucusu bir ara?t?rmac? gazeteci olarak bu esrar? zece?im, i?in pe?ine d?ece?im, sz veriyorum) sylyor ve kutuyu pp aln?na gtryor.

 

Sadece anlams?z olmakla kalm?yor bu, ayr?ca basitlik de, yak??m?yor arkada?lara. Bir ba?ka habere geelim. 'Uan ?ahin' ad? verilen ve televizyon haberlerinin hepsinde roketini ate?lerken grnmnn defalarca yay?nland??? sava? ua??m?z (Ali K?rca da ok seviyor bir operasyonu anlat?rken srekli roket atan uak grnts verdirmeye) d?m?, pilotu da ?ehit olmu?.

 

Ankara'da ?ehidin cenazesi kalkacak. Kameraman caminin stnde bir '?ahin'in utu?unu ekmi?. Ekranda dakikalarca ekranda bu gsteriliyor. Hamaset edebiyat? yap?l?yor. 'Uan ?ahin'in pilo

 

tunu bir ?ahin yolcu ediyor.'

 

Trk filmi lezzetinde bir olay bu. U?ur Dndar ok iyi bir gazetecidir. Haber saatinin ynetmeni Y?lmaz zdil de iinde zeka olan gzel yaz?lar yaz?yor. Ama poplizme de bay?l?yor. Ayar?n? iyi yapt??? zaman dayanabiliyorsunuz buna. Televizyonda ise ayar? s?ka ka?r?yor.

 

O zaman da, o yapt?rd??? habere bay?l?yor olabilir ama sizi de bayabiliyor.

 

Reyting ok nemlidir tabii ki fakat al?nmas? ok zor olan bir ?ey de de?ildir.

 

Halk?n en dipteki, en mptezel duygular?n? smrrsnz, al?rs?n?z reytingi olur biter.

 

Yaz?da da ayn? ?ey geerlidir. Kaba milliyeti v?c?k duygularla dolu kan ve gzya?? damlayan yaz?lar yazars?n?z, ok okunursunuz. Ama uzun dnemde ikisinin de de?eri yok. ?ki durumda da kaliteli izleyici/okuyucu kaybedilir.

 

Bu nedenle dn? olamayacak noktaya varmalar?ndan nce uyaray?m arkada?lar? dedim.

YAZININ TAMAMI ??N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri