forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

islak_imza_makinesiMedyada ba?layan 'Islak imza makinesi tart??mas?' geyik tart??mas?na dnmek zere. Konuyla ilgili en ilgi ekici yaz?lardan birine ?brahim Kiras atm??. Kiras Erge dnergeciyle Islak imza makinesini kar??la?t?rm??..
?BRAH?M K?RAS'IN STAR GAZETES?NDEK? YAZISI

Islak imza makinesi Erke dnergecine kar??

Malum belgenin ?slak imzal? nshas? kimilerinin akl?n? ba??na getirdi, kimilerinin de kafas?n? daha beter kar??t?rd?.

Her zaman oldu?u gibi i? geldi, komplo teorilerine dayand?. Komplo teorileri Trklerin tarih felsefesidir diye ironik bir tespiti var ?erif Mardinin. Ke?ke yle olsa. Ke?ke daha sorgulay?c? olsak. Ke?ke bize hakikat ad? alt?nda sunulanlara kar?? yeterince uyan?k olsak. Maalesef yle de?il. nk bizde i?ler biraz ters yryor. Ku?kuculu?u esas almas? gereken bilim adamlar? skolastikten uzakla?am?yorlar mesela.

O bo?lu?u doldurmak da baz? siyasetilere kal?yor!

Siyasetiler aresizlik hissettiklerinde komplo teorilerine s???n?rlar. Galiba bizimkiler baya?? bir aresiz durumdalar. Memlekette olumlu veya olumsuz ne olsa mutlaka arkas?nda bir komplo ar?yorlar.

Gndemde domuz gribi konusu var ya, btn dnyan?n konu?tu?u, tart??t???... MHPli bir siyaseti bunun, Krt A?l?m?n? gzden ka?rmak iin ba?vurulan bir gndem de

?i?tirme hamlesioldu?unu iddia etti. ?nan?l?r gibi de?il, ama kulaklar?mla duydum... stelik ayn? iddiay? tekrarlayan ba?kalar?na da rastlad?m.

CHPliler bo? dururlar m?, onlar da cunta belgesinin orijinalinin bunca zaman sonra ortaya ?k???n? bu gerekeye ba?lad?lar. Yani Krt a?l?m? erevesinde da?dan inen PKKl?lar?n DTP milletvekilleri taraf?ndan davul zurnayla kar??lanmas? toplumda rahats?zl?k uyand?rd?. Hkmet bu konuyu unutturmak iin belgenin orijinalini bulup gndemi de?i?tirdi...

Galiba bunlar? syleyenler kendi sylediklerine inan?yorlar da. Belki i?in en vahim taraf? da buras?.

Belgenin ne zaman savc?l??a gnderildi?i, PKKl?lar? kar??lama ?ovunun ne zaman oldu?u falan nemli de?il elbette.

?nsano?lu inanmak istedi?ine inan?yor.

***

o?unlukla gazetecilerin de merak? vard?r komplo teorilerine. stelik siyasetiye yak??mayan bu merak gazeteciye yak???r. Ne de olsa

ku?kuyu ngren, grnenlerin ard?ndaki grnmeyen boyutu sorgulamay? gerektiren bir meslek bu.

Ama bir yere kadar. Amerikada ?slak imza makinesi varm??. Bin dolar verip al?yorsun, istedi?in belgenin alt?na istedi?in imzay? ?slak biimde yerle?tiriyorsundiye bir yaz? ne mizah niyetine okunabilir ne de komplo teorisi niyetine.

Vaktiyle birtak?m emekli pa?alarla birlikte tan?t?lan Erke Dnergecihakk?nda yazd?klar? yaz?lar gibi.

***

Komplo teorileri masumiyetini korudu?u srece keyiflidir, e?lencelidir. Zaten etraf?m?zda olup bitenleri a?klamak iin grnen gerekeleryeterli gelmedi?inde komplo teorileri devreye girer.

Ama hakikati inkr iin k?l?f ar?yorsan?z komplo teorileri i?inize yaramaz; sonuta komik duruma d?ersiniz.

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri