forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

KEND?N? SAVUNAMAYAN ORDU, ORDUYU SAVUNAN GAZETEC?LER

Aktif .

ergunbabahannERGUN BABAHAN
Ba?ta Radikal yazar? Mehmet Ali K??lal? olmak zere Do?an Grubu yazarlar?, siyasete komplo belgesiyle ilgili de?i?ik bir tutum iine girdiler.


K??lal?'n?n olaya yakla??m? ilgin, nk kendisi karargah?n ruh halini en iyi yans?tan yazar olarak biliniyor.

K??lal?, Radikal'de dn ?kan yaz?s?nda ? Hizmet Kanunu 35. Madde ?????nda siyasete belge raporunun su olmad???n?, nk irtica ile mcadelenin asli grevi oldu?unu sylyor.

K??lal?'n?n bu mant???n? do?ru kabul etsek bile, bu anlat?m gerekle uyu?muyor.

nk Genelkurmay Ba?kan? Ba?bu? su olmayan bir belge iin ka??t paras? demez, Byle bir belgenin benim emrimle haz?rlanm?? olmas?n?n d?nlmesini zul sayar?m diye gazetecilere deme vermezdi.

Ayn? ?ekilde Genelkurmay karargah?, belgenin izini silmek iin byle bir seferberli?e giri?mezdi.

Bu belge, ? Hizmet Kanunu 35. Madde'ye tamamen ters bir belgedir.

nk siyasete komployu, masum genlerin evine silah koymay?, lkenin Krt kkenli yurtta?lar?na komplo dzenlenmesini ngrmektedir.

Ayr?ca bu belge A?k ve yak?n bir tehdide ili?kin bir belgedir.

O a?k ve yak?n tehdit de darbedir.

Bu belgenin dili 1960'larda Civil Rights Act sonras?, bir devlet kurumunun siyahlar? temel haklar?n? kullanmaktan engelleyici bir al??ma yapmas?na benziyor.

Amerika'da byle bir belge haz?rlanamazd?, bu bir.

Byle bir belgeyi haz?rlayan veya bunun iin talimat verenler kamu grevinde kalamazd?, bu iki.

Hibir gazeteci byle bir belgeyi kamu nnde savunamazd?, bu .

Fa?izmi, ?rk?l??? vmek sutur.

Amerika'da bunu yapamazs?n?z.

Trkiye'de de benzer bir durum askerin siyasete mdahalesi iin geerlidir.

nk bu lkede darbe sonucu ba?bakan as?lm??, ya?? kk ocuklar ya?? bytlerek as?lm??, binlerce

insan haks?z yere y?llarca cezaevinde kalm??, ayn? ?ekilde binlerce insan i?kenceden gemi?tir.
Trkiye'de fa?izmin ad? darbedir.

Darbeyi savunmak insanl?k
suudur.

Bu lkenin ba?ta kendisine medyan?n amiral gemisi diyen gazetenin ba?yazar? dahil olmak zere bir k?s?m yazar? belgenin ieri?ini de?il de ortaya ?k?? ?eklini sorguluyor, bir yazar? da belgeyi savunuyorsa, o lkenin kendine merkez diyen medyas?nda ciddi bir sorun vard?r.

Siyasi gr?nz, hayata bak???n?z ne olursa olsun gstermeniz gereken bir duru? vard?r, bu lkenin yak?n gemi?in ????? alt?nda askerin siyasete mdahalesinin kar??s?nda olmak.

Asl?nda o mdahaleler birbiri ard?na eklenip, bugnk merkez medyan?n (!) deste?iyle de birle?erek laiklerin rahats?zl?k duydu?u siyasi tablonun ortaya ?kmas?na neden olmu?tur.

Askerin mdahaleleri giderek daha zay?flayan siyasi aktrleri greve getirmi?, grevde geici olduklar?n? bilen bu siyasiler de yolsuzluk bata??na bulanm??t?r.

AK Parti'nin sand?kta ald??? sonular icraatlar? kadar askerin siyasete mdahalesi ve mdahale sonucu ortaya ?kan yolsuzluk tablosuna tepkidir.

Yani AK Parti'yi iktidar yapan laikler ve onlar?n politikalar?d?r.

?imdi onlara d?en bu tabloyu ilerine sindirmek ve demokrasiye sahip ?kmakt?r.

Bunun iin ilk yap?lmas? gereken, abuk sabuk bir belge haz?rlamakla kalmay?p bu belgeyi korumaktan da aciz kalan komuta kademesini savunma roln stlenen kalemleri tasfiye etmektir.

Kendini savunamayacak durumda oldu?u iin haftal?k bas?n toplant?s?n? iptal eden Genelkurmay'?n avukatl???na soyunan bu kalemlere uzman avu? demek ay?p.

nk bu konuda herhangi bir uzmanl?klar? yok.

?imdi onlara a?r?m ?u, susun ve yarg?laman?n sonucunu bekleyin, komutan?n?z bile yle yap?yor.
STAR GAZETES?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri