Yazdır

DKM'N?N AR??V?NDEN YARARLANAB?L?RS?N?Z

Aktif .


media1998'den 2014 y?l? sonuna kadar internette aral?ks?z yay?n yapan Drdnc Kuvvet Medya geici bir sre yay?n?na ara vermi?tir. Trkiye'nin ilk ba??ms?z internet siteleri aras?nda yer alan ve ilk medya ele?tiri sitesi olan Drdnc Kuvvet Medya'n?n 16 y?ll?k ar?ivinden yararlanabilirsiniz... 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri