forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

SOSYAL MEDYA'NIN EN ETK?L? ?S?MLER?!

Aktif .

sosyal-medya40 milyon Facebook ve 8 milyon Twitter kullan?c?s? olan Türkiye'de en etkili Sosyal Medya kullan?c?lar? bir ara?t?rmayla belirlendi. 

Sonuçlar Burson-Marsteller’in Klout verilerinin kullan?ld??? “G20 Influencers Türkiye" ara?t?rmas?yla tespit edildi.

GÖKÇEK 1'?NC? ERDO?AN 10'UNCU

Ara?t?rmaya göre 281 bin takipçisi olan Melih Gökçek en etkili isim seçilirken, Gazeteci Ahmet Hakan ikinci s?raya yerle?ti. En ilginç verilerden biri de siyasiler kategorisinde. Ara?t?rmaya göre, Ankara Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Melih Gökçek listede birinci s?rada yer al?rken, Cumhurba?kan? Abdullah Gül 3. Egemen Ba??? 5. Suat K?l?ç 7. Kemal K?l?çdaro?lu 8. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ise 10. s?rada kendine yer bulmu?. 

Dünya genelinde yap?lan ara?t?rmalarda ilginç sonuçlar da ortaya ç?kt?. Örne?in ABD'de gazeteci ve talk ?ovcu Anderson Cooper, Barack Obama ve Bill Gates'i geride b?rakt?. Rusya'da ise yine bir gazeteci olan Roustem Adagamo siyasetçilerin önüne geçti. Benzer bir tablo ?ngiltere'de de ortaya ç?kt?, gazeteci Andrew Neil, politikac?lar? geride b?rakarak birinci s?rada yer ald?.

1) Ankara Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Melih Gökçek

2) Gazeteci Ahmet Hakan

3) Cumhurba?kan? Abdullah Gül

4) Gazeteci Cüneyt Özdemir

5) Avrupa Birli?i Bakan? ve Ba?müzakereci Egemen Ba???

6) Gazeteci Ece Temelkuran

7) Gençlik ve Spor Bakan? Suat K?l?ç

8) CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu

9) Gazeteci Mehmet Ali Birand

10) Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an

Ara?t?rman?n yay?nland??? site için t?klay?n.. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri