forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 TRT'nin yeni kanal? TRT Müzik, ?stanbul'da düzenlenen bir törenle yay?n hayat?na ba?lad?.
 
Gala gecesine kat?lan Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, giri?te bas?n mensuplar?na yapt??? aç?klamada, TRT Turizm ve Belgesel kanal?n da geçti?imiz günlerde aç?ld???n? an?msatarak, TRT'nin TRT Türk, TRT ?e? ve TRT Müzik kanallar?yla yoluna devam etti?ini söyledi.
 
TRT Müzik kanal?yla vatanda?lar?n TRT'nin ar?ivini dinleme imkan?n? yakalayaca??n? ifade eden Ar?nç, ?öyle dedi:
 
''TRT at?l?mlar?na devam edecek. TRT'nin her kanal? Türkiye'nin özledi?i, bekledi?i kanallardan biri olacak. TRT her gün yeni bir at?l?m içinde. Çok de?erli üstatlar var. Hepsi bu aç?l?? töreninde, ayr?ca seviniyoruz. Bu hay?rl? olsun. 24 saat müzi?in her çe?idini halk?m?za sunarak sevindirece?iz. TRT'nin her kanal? halktan büyük bir takdir topluyor. Hay?rl? olsun.
 
TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin de TRT'nin 400 sanatç?s?n?n TRT Müzik kanal?nda yer bulaca??n? ve yeni kanal?n Türkiye'de müzik kalitesini oturtturaca??n? kaydeden ?ahin, ''Türkiye'de yozla?maya do?ru kayan bir müzik zemini var. TRT Müzik sayesinde insanlar kaliteli müzik dinleyecek. Amac?m?z bu. Projelerimiz devam edecek'' diye konu?tu.
 
 
Bas?na kapal? düzenlenen gala gecesinde, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Burhan Öcal, Kubat, Azerin, Burak Kut gibi ünlü sanatç?lar sahne alacak.
 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri