forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Hürriyet gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Özkök'ün görevi b?rakmas?n?n çok geç al?nm?? bir karar oldu?unu savunan gazeteci yazar Fehmi Koru, Özkök'ün rekor k?rd???n? söyledi...

Fehmi Koru, Kanal 7 Ana Haber'de Özkök'ün gidi?ini yorumlad?. Koru, gazete yöneticili?i için 20 y?l?n çok çok uzun bir süre oldu?unu belirterek dünyada gazete yönetmenlerinin ömür süresinin en fazla 5 y?l oldu?unu belirterek. “20 y?l Genel Yay?n Yönetmenli?i yapmak bir rekor demektir. Ben en az çeyrek as?r gazetesinin ba??nda kalaca??n? umuyordum. Bana göre Türk medyas? aç?s?ndan bu karar gecikmi? bir karard?r."

Haber7.com'un haberine göre, Fehmi Koru, gazetelerin asl?nda patronlara ait oldu?unu, kadroyu olu?turan isimlerin asl?nda birer çal??an konumunda olduklar?n? dile getirerek Hürriyet’in özellikle son üç y?l içinde pe? pe?e editorial hatalar yapt???n?, 2007 y?l? ba??ndan itibaren AK Parti’nin kapat?lmas? davas?nda, Cumhurba?kanl??? seçimi sürecinde, 367 olay?n?n gündeme gelmesinde, erken seçimin gündeme gelmesi ve daha sonra Cumhurba?kan? aday?n?n tespiti s?ras?nda ve en son Kozmik Oda’da bile hatalar yap?ld???n? kendi okur kitlesi ve toplum taban? ile ters dü?tü?ünü savundu.

Fehmi Koru normalde patronun çok daha önce müdahale etmesi getirerek dünyan?n hiçbir yerinde bu denli vahim editorial hatalar yapan yönetime müsaade edilemeyece?ini belirtti.DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri