forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Gazeteci Hulki Cevizo?lu, 5 Aral?k 2009'da seçildi?i Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Genel Ba?kanl??? görevinden 39 gün sonra istifa etti.
Cevizo?lu, yapt??? yaz?l? aç?klamada, ?unlar? kaydetti:

“Ülkenin içinde bulundu?u durumu gözönüne alarak, siyasi hayat?m? bundan sonra farkl? bir olu?umla sürdürece?im. 5 aral?k 2009 tarihinde seçildi?im DSHP Genel Ba?kanl??? görevi dahil, tüm üyelik ve görevlerimden, yönetim anlay???ndaki farkl?l?klar nedeniyle istifa ediyorum. DSHP kurucular?ndan Say?n Rah?an Ecevit'e ve tüm çal??ma arkada?lar?ma bundan sonraki çal??malar?nda ba?ar?lar dilerim.”

Cevizo?lu'nun yan? s?ra Genel Ba?kan Yard?mc?s? ?smail Dükel, Genel Sekreter Özkan Leblebici, Genel Sekreter Yard?mc?lar? Murat Ali Sakal ve Aytaç Tiryaki de istifalar?n? partiye sundular.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri