forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

   Medya Etik Konseyi (MEK) Derne?i 2. Genel Kurulu yap?ld?. Kurucu Ba?kan Halit Esendir'in yeniden ba?kanl??a seçildi?i genel kurulda, gazete ve televizyon yöneticilerinden olu?an yeni yönetim kurulu belirlendi.

Kurulda MEK Ba?kan Yard?mc?l???'na Türkiye Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Nuh Albayrak, genel sekreterli?e Samanyolu TV Genel Müdür Yard?mc?s? Fatih Gök seçildi.

Yaz?l? ve görsel medyan?n güvenirlili?ini sa?lamak amac?yla medyada özdenetim yapmak, okur ve izleyicileri, haklar? konusunda bilgilendirmek amac?yla 2007 y?l?nda kurulan MEK, 2. Ola?an Genel Kurulu'nu Cumartesi günü yapt?. Ca?alo?lu Kaynak Kültür Merkezi'nde yap?lan genel kurul toplant?s?na üyelerin büyük ço?unlu?u kat?ld?. Tek liste ile yönetime talip olan kurucu ba?kan gazeteci-yazar Halit Esendir'in listesi genel kurul taraf?ndan onayland?.

Aral?k 2011'e kadar 2 y?l görev yapacak olan MEK yetkili kurullar?n?n belirlenmesi için yap?lan oylamada; yeni kurullar ?unlar oldu;

MEK DERNE?? GENEL YÖNET?M KURULU

1- Halit Esendir - Ba?kan
2- Nuh Albayrak - Ba?kan Yard?mc?s? (Türkiye Gazetesi)
3- Fatih Gök - Genel Sekreter (STV)
4- Servet Engin - Muhasip
5- Erhan Ba?yurt - ?lkeli Medya Gazete Sorumlusu (Bugün Gazetesi)
6- Erkam Tufan Aytav - TV, Radyo ?zleme Sorumlusu (GYV)
7- Alper Tan - Medya ve Ajans ?zleme Sorumlusu (Kanal A)

GENEL YÖNET?M KURULU YEDEK ÜYELER

1- Nuh Gönülta? (Bugün gazetesi)
2- Hayrettin Turan (Türkiye gazetesi)
3- Mustafa Çal??an
4- Behçet Fakiho?lu (Türkiye gazetesi)
5- Hakk? Beceren
6- Nejat Sezik (Cihan Haber Ajans?)
7- Mehmet Gündem (Yeni ?afak gazetesi)

ONUR KURULU (As?l Üyeler)

1- Abdullah Aymaz
2- Ahmet Ta?getiren
3- Said Yüce
4- S. Sami Özey
5- Ali ?brahimo?lu

ONUR KURULU (Yedek Üyeler)

1- Zafer Özsoy
2- Mahmut Balc?
3- Cuma Kaya
4- H. ?brahim Ekiz
5- Mustafa Bilen

DENET?M KURULU (As?l Üyeler)

1- Hüseyin Gökçe
2- Ali Erkan Kavakl?
3- Tufan Çorumlu

DENET?M KURULU (Yedek Üyeler)

1- Fatih Öncü
2- Levent Eyübo?lu
3- Yüksel Durgut

OKUR TEMS?LC?LER?

1- Derya Sazak
2- Yavuz Baydar

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri