forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Ba?bakan Erdo?an'?n kö?e yazarlar?na yönelik olarak söyledi?i sert sözlere tepki olarak bir bildiri haz?rland?. ??te o bildiri ve ?u ana kadar imzalayan isimler...

Biz a?a??da imzas? bulunan kö?e yazarlar?, Ba?bakan Erdo?an'?n gazete patronlar?n?n kö?e yazarlar?n? kontrol etmesi gerekti?ini savunan aç?klamas?n?n varl???m?z? borçlu oldu?umuz bas?n özgürlü?üne ve genel olarak "demokratik Türkiye" idealine ayk?r?, vahim bir dü?ünce oldu?unu dü?ünüyor ve bu aç?klamay? protesto ediyoruz.

Hazarlanan metne, ?u ana kadar, aralar?nda Taha Akyol'un da bulundu?u 27 gazetecinin imza verdi?i ö?renildi.

??te o isimler:

Yasin Aktay

Taha Akyol

?ahin Alpay

Ergun Babahan

Ay?e Böhürler

Ali Bulaç

Ahmet Hakan Co?kun

Cengiz Çandar

Yasemin Çongar

Abdurrahman Dilipak

Mustafa Erdo?an

Gülay Göktürk

Okay Gönensin

Nuh Gönülta?

Nazl? Il?cak

Etyen Mahçupyan

Güngör Mengi

Nuray Mert

Y?ld?ray O?ur

Avni Özgürel

Haluk ?ahin

Ahmet Ta?getiren

Mümtazer Türköne

Cüneyt Ülsever

Mehmet Tezkan

Ferai T?nç

Hadi Uluengin

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri