forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Ankara Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Uluslararas? Ara?t?rma ve Geli?tirme Toplulu?u (UARGE) "?leti?im Günleri" kapsam?nda 16 Mart’ta alan?nda isim yapm?? isimleri a??rlayacak.


Ankara Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Uluslararas? Ara?t?rma ve Geli?tirme Toplulu?u yürüttü?ü yerel bir projelerden biri olan “ileti?im Günleri” kapsam?nda bir hafta sürecek etkinlikler geleneksel hale getirilmeye çal???l?yor.

Bu y?l ikincisi düzenlenen etkinlikler "Mart Söyle?ileri-Müzik ve Sinema ?li?kisi", "Medya Sohbetleri-?leti?im’de Kad?n", "Panel: Türkiye’de televizyon habercili?i" ve "Mart Söyle?ileri-?leti?im dili olarak sinema" ba?l?klar?nda s?n?fland?r?ld?. 15-19 Mart tarihleri aras?nda gerçekle?tirilecek etkinlikte 15 Mart’ta yap?lacak “Müzik sinema ili?kisi” konulu söyle?iye Gökhan K?rdar, 18 Mart’ta seminer ?eklindeki “Türkiye’de reklam” söyle?isine yönetmen Ozan Aç?ktan kat?lacak.

19 Mart’ta “?leti?im dili olarak sinema” konulu söyle?iye Fatin Kanat, “Türkiye’de ileti?im dili olarak karikatür” konulu söyle?i de ise Muhittin Köro?lu, Cihan Demirci, Metin Peker ve Yi?it Özgür yer alacak.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ?leti?im Fakültesi Ahmet Taner K??lal? Sanat Evi’nde gerçekle?tirilecek ?leti?im Günleri, alan?nda uzman isimlerle genç ileti?imcileri bir araya getirerek müzikten sinemaya, ileti?imde kad?ndan mizaha, radyoculuktan reklamc?l??a ileti?imin içinde oldu?u her alan?n tart???lmas?na zemin haz?rl?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri