forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TRT HABER'DEN YEN? B?R PROGRAM: AKILDA KALAN...

Aktif .

 TRT HABER'de yeni bir program ba?l?yor.. Gazeteci yazar Nuriye Akman ve gazeteci R?dvan Memi’nin sunaca?? AKILDA KALAN 25 Mart'ta izleyeciyle bulu?acak...

Politika, kültür, sanat, spor, moda, e?itim ve i? dünyas?n?n öncü isimlerinin konuk olaca?? program?, Nuriye Akman ve R?dvan Memi birlikte sunacak...

Program?n bu hafta yay?nlanacak ilk bölümüne bir dönemin ünlü medya patronu Dinç Bilgin konuk oluyor. Nuriye Akman ve R?dvan Memi, Dinç Bilgin’e, medya-asker-siyaset ili?kisi, Etibank olay?n?n perde arkas?, Türk bas?n?n?n kapal? kodlar? ve medya patronlar?n?n dünyalar? ile ilgili sorulmam?? sorular yöneltecek.

Yap?m-yönetimi Ümmühan Çetin’e ait olan program?n dan??manl???n? Can Uluda?, metin yazarl???n? ?rem ??k yapacak...  Ak?lda Kalan'?n ilk yay?n? 25 Mart Per?embe günü saat 20:10’da canl? yay?nda TRT Haber ekranlar?nda olacak...

R?dvan Memi

R?dvan Memi, ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nde gazetecilik, Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Siyaset Bilimi Yüksek Lisans E?itimi ald?. Haberin mutfa??nda yirmi y?l geçirdi. TGRT, Kanal 7,   Star TV, NTV, TV8, CNNTürk televizyonlar?nda muhabir, redaktör, editör, haber müdürü, yay?n koordinatörü olarak çal??t?. Onlarca özel yay?na editör olarak imza att?. Türkiye’nin ilk haber televizyonunun kurucular?ndan biri olan Memi, Sabah Gazetesi’de Haber Koordinatörlü?ü görevinde bulundu. R?dvan Memi’nin “Su Yand?” ve “Hiç” isimli iki ?iir kitab? var.

Nuriye Akman

Nuriye Akman, Türkiye’nin öncü gazeteleri Milliyet, Hürriyet ve Sabah’ta y?llarca çal??t?. TRT için ?nci Avc?s?, SkyTürk için “Empati” adl? programlar? haz?rlay?p sundu. Röportajlar?ndan bir k?sm?n?; Üzümünü Ye Ba??n? Sor, Mebus Burcu, Kalabal?klar, Yüzle?me, ?nci Avc?s?, Elli Kelime, May?n Tarlas?, Ba?ka Sorum Yok, Gurbette Fethullah Gülen adl? kitaplarda toplad?. Söyle?ileri hâlen Zaman Gazetesi’nde yay?nlanan Akman, çeyrek as?rd?r siyaset, magazin, kültür, sanat, spor ve i? dünyas?n?n ünlüleri yapt??? röportajlar? ile gündem yarat?yor. 1998’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (T.G.C) röportaj dal? ba?ar? ödülü, 2007’de Türkiye Yazarlar Birli?i’nin roman ödülünü alan Akman, 2009’dan itibaren “Nuriye Akman ?leti?im Atölyesi”nde bilgilerini ö?rencilerine aktar?yor. Akman’?n Nefes ve Örtü adl? iki roman? var.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri