forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 ?ngiliz yay?n kurulu?u BBC, Türkiye’ye giden iPhone kullan?c?lar?n?n döndüklerinden yüzlerce hatta binlerce pound tutar?nda fatura ile kar??la?abileceklerini duyurdu.

BBC, iPhone kullan?c?lar?n?n Avrupa Birli?i ülkelerinde ortalama 40 sterlin gibi sabit bir fiyat kar??l???nda e-posta, video ve internet servislerinden yararland?klar?n? ancak Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelere giden turistlerin dikkatli olmalar? gerekti?ini duyurdu.

Yeni ?afak’ta yer alan habere göre, 1 Temmuz tarihinden itibaren AB ülkelerinde telefon kullan?c?lar?n?n kendileri için belirlenen limiti a?malar? durumunda ba?l? olduklar? operatörler taraf?ndan uyar?lacaklar?n?n belirtildi?i haberde, Türkiye’deki GSM operatörlerinin ise böyle bir uyar?da bulunmad?klar?na dikkat çekiliyor.

Bu durumda Türkiye’ye gidecek olan ?ngilizlerin dikkatli olmalar? gerekti?ini belirten BBC kanal?, aksi takdirde iPhone ya da Blackberry gibi ki?isel e-postalar?n? telefonlar?na yönlendiren kullan?c?lar?n binlerce sterlin tutar?nda telefon faturalar?yla kar??la?abileceklerini kaydetti.

Haberde ayr?ca, Türkiye’de telefondan indirilen 10 dakikal?k bir videonun 200 sterlin (yakla??k 500 TL), kulland??? her megabyte (MB) ba??na ise 8 sterline (20 TL) mal olabilece?ine de dikkat çekildi.

?sviçre dahil olmak üzere 27 AB ülkesinde yak?nda ç?kacak bir kanuna göre tüm telefon faturalar?n?n veri indirimine kar?? korunaca?? aç?klanan haberde, Türkiye’de böyle bir uygulaman?n ya da kullan?c?lar? uyarma gibi bir sistemin olmad??? vurguland?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri