forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .


samil_tayyarStar Gazetesi Ankara Temsilcisi ?amil Tayyar’a Bak?rköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi taraf?ndan 15 ay hapis cezas? verildi. Ceza Tayyar’?n ?rticayla Mücadele Eylem Plan?’n?n alt?nda imzas? bulunan Albay Dursun Çiçek’le yapt??? haber nedeniyle verildi.


Haberde ?amil Tayyar, Çiçek’in 21 ayr? belgeye att??? imzalar? yay?nlam?? ve Çiçek’in, Plan ortaya ç?kt?ktan sonra imzas?n? de?i?tirdi?ini belirtmi?ti...

Tayyar, soru?turman?n gizlili?ini ihlal ve adil yarg?lamay? etkileme te?ebbüs suçlamas?yla mahkum edildi. 15 ay hapis cezas? veren mahkeme, hükmün aç?klanmas?n? geriye b?rakt? ve 5 y?l denetim ?art? getirdi. Tayyar 5 y?l içinde ayn? suçu i?lerse önceki cezalar?yla beraber hapse girecek.


Tayyar’a daha önce de 15 ay ve 20 ay olmak üzere iki ayr? hapis cezas? verilmi?ti. Son cezan?n da eklenmesiyle ceza miktar? toplamda 50 aya ula?t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri